Turer

I undermenyene finner du videoer og kartutsnitt for turforslag av ulik lengde og vanskelighetsgrad:

LETT •MODERATVANSKELIGFORFLYTNINGSHEMMEDE

Frogn på langs med informasjon om distanser og påmelding

Kyst til kyst med informasjon om distanser og påmelding

I Turer i Frogn har vi delt turene inn i:
Søndre FrognMidtre FrognNordre FrognHåøyaKystkulturstierVinterturer (Eget punkt i hovedmenyen)

Her finner du også informasjon om Festningsmarsjen Oscarsborg

I perioden 2009 til 2019 har Frognmarkas Venner brukt 1,6 mill. kroner og utført mer enn 12.000 dugnadstimer på tilrettelegging av Frognmarkas hovedstier. Studier viser at 75 % av all fysisk aktivitet utført av personer over 15 år i Norge foregår i skog og mark. Stiarbeidet er derfor både samfunnsnyttig og folkehelsefremmende. I tillegg får vi en kanalisert bruk av marka, der plantefelt, natur og dyreliv får fred og ro mellom de merkede stiene.

Vi arrangerer hvert år fire guidede turer i Frognmarka. Vi samarbeider med frivilligsentralen i Frogn om turer, kartmateriell og guider. Vi samarbeider også med Frogn historielag m.fl. Her er litt av vår merittliste:

 • Utga Frognkartet i 2009 og 2013
 • Utga en turbok for Frogn i 2015 og 2018
 • Fra 2009 har vi ryddet, skiltet, og merket 85 km med stier og løyper i Frogn. Vi har satt opp 500 stiskilt og 25 karttavler i Frogn
 • All tettbebyggelse i vår kommune har nå direkte tilgang til hovedstinettet i Frognmarka
 • Etablerte Linnebråte og Stubberudtjernet parkering
 • Utvidet og påkostet Røis parkering 2010
 • I 2012 ble skiløypa og stien mellom Søndre og Nordre Frogn reetablert og forsterket. Traséen går fra Holtskogen ned til Rørmyr–Tusse og opp til Måren og Furukollen. Vårt største prosjekt hittil
 • I 2013 startet vi turmarsjen Frogn på langs, en årlig 5, 10, 15, 20, 25 eller 28 km lang skogstur gjennom Frogn fra Ramme gård i Vestby i syd til Stupinn på grensen til Nesodden i nord. Alltid andre søndag i september
 • Turmarsjen Kyst til Kyst. En guidet turmarsj på tvers av Frogn. Alltid første søndag i mai
 • I 2016 renoverte vi Mindas kafé på Dalsmåsan
 • 2014-2016 etablerte vi en sti for forflytningshemmede i Seierstenmarka. Stien går fra Follo museum via Kvernerdammen til Nedredammen.

På godtur.no finner du elektroniske kart, hvis du vil planlegge din egen tur