Hjem

Velkommen til Frognmarkas Venner

Frognmarkas Venner er en partipolitisk uavhengig forening som jobber for å bevare natur- og friluftsområder i Frogn. Vi vil jobbe for å sikre mest mulig av Frognmarka i både sør og nord med en juridisk bindende grense. I tillegg arrangerer vi guidede turer, rydder, skilter og merker alle hovedstier og skiløyper i Frogn. Vi bygger klopper, etablerer parkeringsplasser for markatilgang og setter opp karttavler. Om du sympatiserer med oss, gi din støtte. Frognmarka trenger deg!

Starten på Frognmarkas VennerLes vedtekteneTelling av markabrukInnmeldingsskjema