Markagruppe arbeidsstasjon

Frognmarkas Venner
1. Markaplanutkast Frogn ( FV)
2. Innbydelse til markaplanmøte Frogn kommune
3. Avslag møte Frogn kommune
4. Høringsutkast vedr. Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner
5. Valgkampavis Frogn FV 2013
6. Frognmarkas venners brev til Miljøverndep.
7. Historikk Frogn markaplan
8. Folkemøte utbygging Frogn
9. Interpellasjon Frogn AP
10. Svar på AP interpellasjon
11. Kommuneplanforslag markagrenser (FV)
12. Forslag til partiprogram politiske partier Frogn
13. Markatelling for Frogn 2018

Bærekraftig Follo
1. Follomarka/Follorådet
2. Follomarka 2006
3. Innspill til de politiske partiers programmer
4. Invitasjon Follomarkamøte 2007
5. Referat fra Follomarkamøte 2007
7. Studie av kriterier for en Follomark 2009
8. Brev til politiske partier

Follorådet
1. Møteinnkalling Follorådet
2. Amta Follomarka

Frogns kommuneplan
1. KP – arealdel
2. KP – markaplan
3. Historikk Frogn markaplan
4. Adresseliste markaplan
5. Informasjonsmøte markaplan
6. Utvikling for Dal og Drøbak

Saksgrunnlag Miljødepartementet
1. Follomarka grønnstruktur
2. Follomarka presentasjon
3. Follomarka kart
4. Follomarka oversikt
5. Follomarka trekkruter
6. Markahistorikk for Frogn 2006-2012
7. Handlingsplan

Stortinget MDG
1. Follomarka -Follorådet
2. Follomarka presentasjon

Stortinget Venstre
1. Innstilling til Follomarka og Markaloven
2. Lundeby Stortinget

Partiprogram 2019-2023
1. Frogn Arbeiderparti
2. Frogn Høyre
3. Frogn Venstre
4. Frogn Krf
5. Frogn pensjonistparti
6. MDG
7. Frogn Fremskrittsparti
8. Frogn SV