Stigruppa

Vi har delt inn Frogn i syv roder, hvor hver rode har en ansvarlig stigruppe. 85 km med sti og løype ryddes hvert år, vår og høst. Større dugnader administreres sentralt. Normalt bruker vi 1750 dugnadstimer årlig for tilrettelegging av friluftsliv i Frogn.

Dette gir en kanalisert bruk av Frognmarka, hvor dyreliv og natur får fred og ro utenfor det merkede stisystemet. Grunneierne slipper å få folk ut i dyrka mark, inn på tunet eller ut i plantefelt.

Skilt- og karttavleplaner