Bli medlem i Frognmarkas Venner

INNMELDINGSSKJEMA HER

Frognmarkas Venner trenger medlemmer – både aktive og passive. Du kan gi din støtte til saken ved å tegne medlemskap i Frognmarkas venner.

Medlemskapet koster kr 200,- per år for familie eller enkeltmedlem.
Medlemskap for firmaer koster kr 500,- per år

Det er enkelt å melde seg inn, velg mellom å

  • Fylle ut innmeldingsskjemaet vårt .
  • Betale medlemsavgift direkte inn på bankkontonummer: 15030253601. Husk i så fall å skrive ditt navn og at innbetalingen gjelder medlemskap.
  • Du kan melde deg inn via Vipps. Velg «Kjøp og Betal», søk opp Frognmarkas Venner og velg Medlemsskap.
  • Sende en e-post med navn, postadresse, mobiltelefonnummer og e-postadresse til: redd@frognmarka.no
  • Sende brev med innmelding til Frognmarkas Venner Pb. 171, 1441 Drøbak.

Hvis du velger Vipps eller direkte betaling til bank, husk å samtidig sende en mail med navn på deg selv og eventuelle familiemedlemmer, postadresse, mobiltelefonnummer og e-postadresse til redd@frognmarka.no, slik at vi får dette riktig registrert i medlemsregisteret.