Om oss

Kontakt oss • Bli medlem i Frognmarkas VennerLes vedtektene

Årsmøtepapirer 2022

Frognmarkas venner er en frivillig forening som jobber for å bevare natur og friluftsområder i Frogn. Foreningen ble etablert i 2007.

Utbyggingen i kommunen har i flere år vært betydelig, og den toppet seg med den nye kommuneplanens vedtak om utbygging i noen av våre fineste natur- og kulturområder – Måna, Holtskogen og Kolstadskogen.

Dette utløste initiativet som resulterte i Frognmarkas venner. Vi er allerede mange, og vi deler en sterk bekymring for skog og grøntarealer i kommunen vår. Vi ser et klart behov for en slik pressgruppe. Når ikke politikerne evner å tale naturen og friluftslivets sak, så må andre gjøre det.

Frognmarkas venner vil jobbe for å sikre mest mulig av Frognmarka både i sør og i nord med en juridisk bindende grense. I samarbeid med Bærekraftig Follo vil vi dessuten jobbe for at det opprettes et markaområde på 260 kvadratkilometer som vil sikre de viktigste natur- og friluftsområdene i Follo i et 100 års perspektiv. Vi har ryddet, skiltet og merket 85 km med stier og løyper i Frognmarka. Vi utfører også det årlige vedlikeholdet.

Dette gir en kanalisert bruk av Frognmarka, hvor dyreliv og natur får fred og ro utenfor det merkede stisystemet. Grunneierne slipper å få folk ut i dyrket mark, inn på tunet eller ut i plantefelt.

Årsmeldinger
202120202019201820172016201520142013 2012201120102009