Bunker
Utedo
Vakt
Utsiktspunkt
Utskrift og info
1. Kartutskrift m/turinformasjon
2. Guidede turer i regi Oscarsborg festning
3. Oslo øyene
4. Håøya Oslo kommune
Kjøp av turkart, utgitt i 2009. Kartet koster 125 kr og fåes kjøpt på følgende steder:

Notabene og G-sport på Drøbak City Ege Bokhandel Drøbak. Ramme Gård

Merking av stier og historisk kartlegging er gjort i regi av Frognmarkas Venner, Skiforeningen, DFI Ski, Skaubygda IL og Frogn Historielag . Kilder: Frogn Gårds historie, Wikipedia, Nasjonale festningsverk og lokale personer.

Før pilen over understrekede navn!
Sti
Retterstedet
Øvre toppbatteri

Kasserne

Kong Oscar
Nedre toppbatteri
Krypskytterbua
Ormeleina
Kong Haakon
Ved varde