Google
 
 
Frognmarkas venner er en partipolitisk uavhengig forening som jobber for å bevare natur og friluftsområder i Frogn. Vi vil jobbe for å sikre mest mulig av Frognmarka både i sør og i nord med en juridisk bindende grense. I tillegg arrangerer vi guidede turer, rydder, skilter og merker alle hovedstier og skiløyper i Frogn. Vi bygger klopper, etablerer parkeringsplasser for markatilgang og setter opp karttavler. Om du sympatiserer med oss, gi din støtte. Frognmarka trenger deg!
Dette oppropet var starten på Frognmarkas Venner
Mvh
Øystein Giertsen

En brosjyre om Frognmarkas Venner

Her finner dere beskrivelser over det arbeidet vi har utført med tilrettelgging av 85 km med stier, skilting, karttavler, utfartsteder og parkeringsplasser i Frogn. Vi sier også litt om foreningens hovedmål: juridisk bindende markagrenser.

En brosjyre om våre turer i Frogn

Her er en oversikt over de årlige turene vi arrangerer eller er med på å arrangere i Frogn. I tillegg har vi et tursamarbeid med Frivilligsentralen, pluss egne turer som planlegges nye år for år.

Festningsmarsjen 27. mai 2018
Bli med på en uforglemmelig 12 km turmarsj med egen guide og veiviser. Festningsmarsjen Oscarsborg går gjennom et militærhistorisk landskap med mange flotte festningsverk. Historisk formidling gjennomføres fra Heer skanse i øst via Oscarsborg festning, til Øvre toppbatteri på Håøya i vest. www.festningsmarsjen.no
Kyst til kyst 6. mai 2018!
Ny video og ny billedfremviser på hjemmeside. Trykk på bildet under. Besøk vår nyeste guidede tur. Alltid første søndag i mai. Den går fra Digerud brygge til Brevik brygge. Turen passerer Digerud grendestue, Agnormåsan, Gulbjørnrud, Måren, Linnebråte, Saraåsen, Dalsmåsan, Mindas kafé, Glennemåsan og Dalshagan. Du får en historisk reise med fjordbåter, istrafikk, torvindustri, husmannsplasser og krigsminnesmerke fra andre verdenskrig. Påmelding
Alltid andre søndag i september. Vi anbefaler turmarsjen på det sterkeste. Dette er en kulturell opplevelse og vil gi deg et historisk minstepensum fra vår kommune. I tillegg får du opplevelsen av å gå i vakker og variert natur. Påmelding
.
Markaplan utkast
Her finner du vårt utkast til markagrenser og markabruk. Utkastet er distribuert til Frogn kommune i mars 2012 i forbindelse med ny kommuneplan. Den er også vårt styringsdokument for etablering av juridisk bindende markagrenser i Frogn.
Forslag verdisetting Frognmarka
Innspill Friluftsmelding 2016
Markaplanutkast FV
Frogn: Landareal 85 km² + 35km² sjø
Skog 40 km²
Tettbebyggelse 6 km²
Hyttefelt 12 km² (3 000 hytter)
Jorder 18 km²
Øyer 6,5 km²
Veier 1,5 km²
Ferskvann 1 km²
Saltvann 35 km²
Kystlinje
65 km totalt
Land 35 km
Øyer 30 km
Holt

Her planlegges nedbygging av 590 mål i det siste større sammenhengende og noenlunde uberørte skogsområdet i Frogn.

Et næringsområde her, betyr at skog og biologisk mangfold er tapt for alltid. Utbyggingen er vedtatt i kommuneplanen, og det lages reguleringsplan for området. Frognmarkas venner vil arbeide for å omstøte vedtaket og planene. Vi mener det er en tragedie om de blir realisert. Frogn nordmark
Kolstad

Odalsbekken og sør for Åsveien (RV 152). Kolstad-skogen er Frogn sørmarks  svar på Seierstenmarka, mye brukt av skoleelever.

Rikt fugleliv, kulturminner (bl.a. bygdeborg). Aldri hvilende SAHO A/S ønsker å bygge 350-400 boliger i denne skogen. Området er øremerket boligbygging i kommuneplanen, men reguleringsarbeid er nå ute på høring. Befaring ble gjort i august 2008.
Måna

Kulturlandskap/skog areal 230 mål. Ligger ved
tunnelinnslaget og Rv.23 – nær Frogn videregående

skole. Dette området er lagt ut til næring, men reguleringsarbeid er ikke igangsatt.

 

Follomarka

I samarbeid med Bærekraftig Follo, vil vi jobbe for at det opprettes et markaområde på 260 kvadratkilometer som vil sikre de viktigste natur- og friluftsområdene i Follo i et 100 års perspektiv.

Les mer
Derfor sier vi NEI!
Det er vår oppfatning at det politiske flertallet i Frogn ikke ivaretar miljø- og naturhensyn. Utbygging vedtas uten at helhetsvurderinger er foretatt. Derfor trues nå Frognmarka og kommunens øvrige grøntområder av en bit-for-bit utbygging.
Måna/Holt-utbyggingen og Kolstadskogen i Sørmarka er to beklagelige eksempler på hvordan natur-, miljø- og friluftsinteressene taper i konkurranse med utbyggings- og næringsinteresser i kommunens planarbeid. I Holtskogen skal 590 mål bygges ut og i Kolstadskogen 560 mål
. 
Tidligere nyheter
Amta2017
Støtt oss når du tipper
Hvis du blir en av våre grasrotgivere går fem prosent av det du spiller for til vårt arbeid. Det koster deg ikke noe ekstra og det går heller ikke ut over din eventuelle premie. Det finnes flere måter å bli grasrotgiver på. Se her eller skriv ut dette brevet som bl.a. kan benyttes ved registrering hos kommisjonær. Du kan følge med på hvor mye grasrotmidler vi mottar Som du ser av statistikken mottar vi få midler, men potensialet er tilstede om du hjelper til ved å benytte grasrotandelen. Alt går til stiutbedring i Frogn!
Skitur: Ramme gård - Stupinn
Frivillighetssentralen og FV

En times tur på torsdager fra Follo museum kl. 11:00. Lengere turer på andre ukedager. Se turplanen, trykk her

         Tiltaksmidler fra
     Gjensidigestiftelsen og AFK, 2017
1/3-2017. Vi har fått 39 000 kr til skiltprosjektet. Pengene bruker vi til å skilte gjenstående skilting i Frogn samt utskifting av noen eldre skilt.
Tiltaksmidler fra Frogn kommune, 2017
Vi har fått 128 000 kr fra Frogn kommune til oppgradering av Stubberudtjernet parkering og klopp + to kartavler i Seierstenmarka. Pengene synliggjøres i kommunens tiltaksplan for idrett og friluftsliv.
Frogn kommune handlingsprogram
Dette har vi gjort for friluftslivet og folkehelse i Frogn
Minnebenk for Torstein
17/10-2015 var den en fin markering for avdukingen av Torstein Aamodt´s minnebenk på Veisvingbatteriet. Øystein Giertsen, Stein Erik Kirknes, Solveig Krogsrud og Gry Larson sa alle noen fine og velfortjente ord om Torstein. Etter avdukingen var det Torsteins familie de første som sjekket utsikten og fant den helt fortreffelig og i Torsteins ånd.
Jorunn Aamodt, Torsteins mor sjekker utsikten.
Nesodden på langs Facebook
Kart på mobilen:
Legg Frognkartet vinter inn på din smarttelefon og ha kartet i lomma: Trykk på koblingen over og legg websiden inn som favoritt. Velg "legg til på start/hjemskjerm" da får du den som en egen applikasjon.
Frognkartet

September 2014. En kraftig oppgradering av vårt første kart har endelig sett dagens lys. Hundrevis av tillegg, rettelser og nye navn, samt at kartet er trykket på vannfast papir. Kan kjøpes på G-sport Drøbak City, Sport1 Dyrløkke, Sykkelboden Dyrløkke, Matkroken Drøbak og Energihuset Nesodden. Planlegg turen og gjør deg kjent i vår flotte kommune.

Årmøtepapirer 2015
2014 Bevegelseshemmede
Frognmarkas venner har tilrettelagt en kjerrevei for bevegelseshemmede fra Follo Museum via Seiersten skanse til Kverndammen. Nå er det mulig å nyte den fine naturen ved dammen også for de som ikke har hatt adkomst til dette flotte friluftsområdet tidligere.
Rett syd for Kverndammen.
.
Solhjell på besøk
17/8-2013 Var miljøvernminister Bård Vegar Solhjell på besøk for å ta Frognmarka i øyensyn. Han kunne fortelle at initiativ er tatt for opprettelsen av en Follomark, men prosessen skal om mulig styres av kommunepolitikerne selv. Dette kan bli utfordrende. Men vi vet at staten nå har gode belønninger om kommunene lykkes og funksjonelle sanksjonsmidler om resultatene uteblir. Vi skal følge nøye med i prosessen.
Foto: Amta.......................... Bård Vegar Solhjell, SV og FV
Abid Raja på besøk
11/8-2013 Akershus Venstres 1. kandidat til stortingsvalget 2013 var på besøk for å ta Frognmarka i øyensyn. Han sier han ser viktigheten av sammenhengende natur og friluftsliv sett i et folkehelseperspektiv og et biologiske mangfold. Hans kolleger i Frogn lover lokal venstredeltakelse i "Frogn på langs". Raja var noe mer usikker her.
Foto: Amta.........................................................Radja, Vog FV
Ferdig!
20/12-2012
Stiprosjektet 2012 ble sluttført 21/12-2012. Her setter Ylva Gulliksen skruene i de siste skiltene ved Tassebråten. Stien/løypa fra Holtfurua - Måren - Stupinn er totalt 9,8 km. Den er nå ryddet, merket og skiltet, og fremstår etter vår mening som Frogns flotteste og mest varierte turtrase. Vi har lagt ned ett årsverk i dugnad og mer enn 200 000 kroner i kontanter. Halvparten av pengene fra egen lomme. Andre bidragsytere er Gjensidigestiftelsen med 30 000 kr og Fylkeskommunen med 55 000 kr. Frogn kommune har bidratt med 20 000 kr til skilt. Bidraget fra Fylkeskommunen var en ekstra hyggelig julepresang. Der fikk vi først avslag, men de hadde noen penger igjen ved årsslutt og de fikk vi overført. Utenom årets hovedprosjekt, har vi skjøttet 60 km sti i resten av Frogn, også dette med noen hundre dugnadstimer.
Havsjødalen- Stupinn
Tur # 5
70 personer og noen hunder deltok på den siste av fem turer i regi av FV og Frogn kommune. Turen gikk fra Hvitsten til Røis. Guiden Torstein Aamodt dekket hovedlinjene, mens Solveig Krogsrud tok seg av steinalderen og nær fortid. Turen gikk av stabelen i et flott høstvær. Lunsjen ble inntatt ved Breihella med hjemmebakt eplekake og bålkokt kaffe.
Dugnad 8. & 9./9
344 dugnadstimer ble nedlagt i finpuss av den re-etablerte skitraseen mellom Holtfurua og Måren. Løypa fremstår nå som Frogns fineste og mest utfordrende skitrasè. For fotturfolket byr den på en unike mulighet til å oppleve en flott tur mellom Søndre- og Nordre Frogn. En stor takk til alle deltakere og positive grunneiere. Vi har totalt lagt ned mer enn 1000 dugnadstimer og nærmere 170 000 kroner av egne midler. Vi takker også Gjensidige stiftelsen som sponset oss med 30 000 kroner. Totalbudsjett på oppgradering av løypa med kronebeløp og dugnadsinnsats har nå passert 500 000 kroner. Alt til allmenn nytte for både friluftsliv og folkehelse. stigruppa sin side.
 
Tur #4
Lørdag 25/8 ble tur #4 Brevik - Knardalsåsen avviklet i et fantastisk vær. På Fjøset ble det servert varm oksehalesuppe. Turen ble avsluttet med bading på Brevik.
Dugnad
20/6 2012, Helge Grinrød og Steinar Sneis har hatt en rydderunde på den kommende parkeringsplassen ved Stubberudtjernet. Resultat et ble en smekkfull henger med søppel. Endestasjonen for skrotet ble Teigen miljøstasjon. Appell til synderne: Tenk på naturen! Det er både enkelt og greit å levere søppel på Teigen miljøstasjon. Billig er det også.
 
Guidede turer
Frognmarkas venner arrangerer fire turer i forbindelse 50 års jubileet for sammenslåing av Frogn og Drøbak kommune.
Program
Seierstenmarka
Søndag 20.mai kl.11.00 Tur #1, Skryt til en dyktig guide. I det fine været fikk 70 fremmøtte en historisk rundreise i den nære Frognmarka.
Dalsmåsan (Frogn Historielag)

Søndag 3.juni Kl.12.00 Fremmøte Dal skole.

 
Stubberudtjernet - Seiersten

Søndag 24.juni kl.11.00. Fremmøte Frogn Rådhus. Gratis buss til Stubberudtjernet

 
Fuglesangåsen

Søndag 26 August Kl.11.00
Fremmøte og parkering v. Brevik

 
Ramme gård - Røis

Søndag 30. September Kl. 11.00 Fremmøte Røis, Gratis buss til Hvitsten

Nytt medlemskap
Frognmarkas venner er nå medlem av Oslo og Omegn friluftsråd. Her kan vi dra veksler på det arbeidet og erfaring de har med sikring av markaområdene rundt Oslo. Markalov med mer.
Markaplanmøte

Markaplanmøtet 5/3 med ca 30 personer ble styrt og gjennomført av Frogn kommune. Kommunen fokuserte på stier og detaljer, i stedet for helhetsløsninger og arealbehov. FV hadde gjort hjemmeleksen og kunne presentere et arbeidsdokument, hvor marka-grenser og boligbygging var satt i sammenheng. Dette burde vært forberedt bedre fra kommunens side. Når Frogn kommunes formannskap allerede har vedtatt utredning for boligbygging og industri fra Havsjødalen i nord til Skiphelle i sør må vi spørre om substansen i kommunens markaplanarbeid.

Markaplanutkast!
Vårt innspill til en markaplanen er sendt våre politikere. Vi ser frem til Frogn kommunes markaplan møte mandag 5 mars. 70 lag og foreninger er invitert!
Markabrevet!
 
Årsmøtet 22 mars
Årsmelding for FV
Forslag til FV Årsmøte 22 mars må være FV i hende innen 29 februar. Dette gjelder også forslag til valgkommiteen. Send til redd@frognmarka. no eller til FV Badeshusgt. 15, 1440 Drøbak.
Trekker seg
7/2-2012 Sylvi Ofstad Samstag trekker seg som leder av Frognmarkas Venner, for å unngå habilitetsproblemer i forhold til sitt politiske engasjement som kommunestyrerepresentant for SV. Sylvi har i samråd med styret kommet frem at at dette er en ryddig løsning til beste for Frognmarkas Venner. Valgkomiteen har innstilt Øystein Giertsen som ny leder i FV. Skifte av leder vil skje i forbindelse med årsmøtet 22. mars. Ytterligere informasjon om årsmøte vil følge på denne siden frem mot årsmøtet, følg med.
 
Kart
Nytt elektronisk skikart for hele Frogn, zoom inn og klikk i vei, historikk -videoer - avstander og bilder, alt lagt inn i dette dynamiske kartet. Fint som supplement til papirkartet. Sommerkart kommer.
FV skikart: klikk her
 
Kart på mobilen:
Legg også kartet inn på din smarttelefon og ha kartet i lomma: Trykk på koblingen over og legg websiden inn som favoritt. På I-phone velger du "legg til på hjemskjerm" da får du den som en egen applikasjon.
 
Kulturminnetur til Kolstad
12. november klokken 11:00 fremmøte: Nye Sogsti skole.

Frognmarkas Venner, med vår kunnskapsrike guide Torstein Aamodt, har gleden av å invitere til en opplysningstur fra nye Sogsti skole, videre langs vestsiden av Odalsbekken mot Åsveien. Vi tar også for oss Kolstad og øvrige områder på østsiden av Odalsbekken, fra Kolstad til Åsveien. Anledningen er det foreliggende forslaget til utbygging her. Akershus Fylkeskommune har utarbeidet en innholdsrik rapport om de mange funn av automatisk fredede kulturminner som er gjort på stedet. Vi vil særlig orientere om de spennende funnene av en rekke steinalderboplasser og fangstsystemer.

Turinformasjon

Informasjonskart
Arkeoligiskefunn-utdrag
 
Frognkartet i salg!
Vårt populære turkart for Frogn kan du kjøpe på G-sport Drøbak City, Notabene Drøbak City og Ramme gård, Vestby.
 
Årets stiprosjekt i mål
All informasjon og bilder finner du ved å gå inn på Stigruppa eller ved å klikke her
 
Frogn bygges ned !
Frogn foreslås nedbygd!

Se vedlagte kart med utbyggingsforslag, og døm selv. Ti prosent av Frogns areal foreslås nå nedbygd. Vårt krav gjennom fire år "markagrenser først" er fullstendig ignorert. Det samme er stortingets vedtak om markagrenser i alle kommuner innen 2006. Høyre, Arbeiderpartiet, Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet er pådriverne som vil forandre Frogn for alltid. Vi mener dette enorme behovet for boliger er skapt av særinteressenes (investorer/utbyggere) trang til kortsiktig profitt og politikere som tekkes utbyggerne.

Som alibi brukes Statistisk Sentralbyrås prognoser for befolkningstilflytting på Østlandet. Ser vi bort fra nye innflyttere er befolkningstilveksten i Frogn nærmest lik null. Det dør like mange som det fødes. Den enorme boligbyggingen som foreslås kan derfor ikke være for kommunens egne unge slik det hevdes.
Tar vi prognoser for innflyttingen til følge så vil lav prognose trenge vekst med 50 boliger i året konvertering av hytter iberegnet, høy prognose 100 boliger. Kommunen hevder i sitt eget planprogram at det allerede er boligarealer tilgjengelig for flere tiår fremover. Så hvorfor disse nye enorme områdene?
De nye forslagene til utbygging tar ingen lokale eller regionale hensyn for hvor boligene bør plasseres. De store taperne blir naturen, miljøet og oss innbyggere. Samrøret mellom utbyggerpartienes politikere, politisk tillitsvalgte og næringsliv, muliggjør en rask og udemokratisk saksgang. Som da reguleringsplanen for Holt Park ulovlig ble forsøkt presset igjennom på rekordtid.
Her kan det se ut som om det drives butikk med partigruppene og Frogn kommunestyre som filial. Skal vi godta dette tapet av en umistelig natur uten sverdslag? Nei, derfor blir høstens valg Frogn kommunes viktigste noensinne. Dette valget og denne debatten har naturen og Frogns innbyggere ikke råd til å tape.
Utbyggingsforslagene
 
Frogns politikere nest mest upopulære i Norge
Ny undersøkelse utført av Universitetet i Oslo mener at særinteressene styrer vår kommune.
Særinteresser
Enkeltpersoner eller grupperinger som søker å oppnå egen vinning, gevinst eller fordeler, uavhengig av fellesskapets behov og interesser

Felles og allmenne interesser:
Gruppering som representerer en større prosentvis andel av en populasjon og som søker gjenomslag for sine saker til nytte for hele allmennheten.

I et intervju i ØB snur Frogns ordfører undersøkelsen på hodet og fremstiller FV som årsak til dette negative resultatet. Han presenterer seg som en sann demokrat og forsvarer attpåtil FV engasjement, selv om dette er negativt for kommunens omdømme. Dette mener FV er billig renkespill. Slik vi ser det burde ordføreren se etter særinteressene i sin egen omgangskrets av investorer, utbyggere og venner, som etter vår mening synes å være ute etter egen og kortsiktig profitt.
Om undersøkelsen
ØB reportasje
Vant trekning av gavekort

I anledning ett årsdagen til Frognkartet, trakk vi en vinner blant de mange gode forslag til forbedringer av kartet. Terje Skrinde fikk et gavekort hos G-sport pålydende 1000 kr.

En glad vinner 13/12-10
Holt igjen

Flertallet av våre politikere har på nytt vedtatt reguleringsplanen for Holt. Etter FV mening også denne gangen på galt og ulovlig grunnlag. I tillegg står det å lese i kommunens "såkalte" konsekvensvurdering "Det forutsettes at Holt IKKE bygges ut". Er dette den komplette inkompetanse? FV har igjen påklaget kommunens vedtak til sivilombudsmannen. Det virker som om dagens politiske flertall og kommune administrasjon ikke vil følge norske lover og regler. Dette er rene utmattelsestaktikken fra kommunens side. Frogn står nå foran en total nedbygging, skal vi tro uttalelser fra utbyggingsvennlige politikere. FV mener at det fortsatt er muligheter for en balansert utbygging og en markagrense. Vi velger selv våre politikere. FV håper derfor at Frogns befolkning bruker sin demokratiske rett til å stryke og kumulere utbyggingshungrige representanter fra de forskjellige partiene ved høstens valg. Om så skjer kan vi få en mer balansert, reflektert og fremtidsrettet utvikling av vår kommune.

 
Hogst på Kolstad

Kommunen, Namsmannen og Sivilombudsmannen er varslet av FV. Hogsten har startet på Kolstad. Det er overhengende fare for at SAHO og Skanska hugger i reirområdet til Hønsehauk. Hogstfirmaet kunne fortelle at de ikke hadde noen restriksjoner mot hogst. Stikk i strid med hønsehauk funn gjort av Asplan Viak egen biolog. Frogn kommune har selvfølgelig ikke konsekvensutredet området i tråd med norsk lov. Dette gir igjen grunn til ny klage til sivilombudsmannen, saken er helt identisk med Holt skandalen. Trekkrutene for vilt er nå snart helt avsnørt mot Nesodden. Her er det bare å brette opp armene, arbeidsledige kommer vi ikke til å bli med det første.

 
Tidligere nyheter
 
Krttest
   
Litt om våre aktiviteter
 
Videoen beskriver Frognmarkas Venner sitt formål, arbeid og hvorfor du bør gi din støtte til foreningen. Del gjerne videoen blant dine venner. NB! Husk lyd.
Ukas turvideo med kommentarer

 http://www.frognmarka.no/andresider/TuriFrogn2.html
På nett-adressen over finner du kartutsnitt, og en fire minutters video for turen, med kommentarer om historikk og faktaopplysning.
Videoene er en oppfølger til turkartet vårt og vår turhåndbok "Frogn på kryss og tvers. Her får du historie, kultur og bedre helse, helt gratis.
God tur.

Videoene er en oppfølger til turkartet vårt og vår turhåndbok "Frogn på kryss og tvers. Her får du historie, kultur og bedre helse, helt gratis.
God tur.
Turteller

Frognmarkas Venner teller i disse dager bruken av alle blåmerka stier i Frogn. Tellingen foretas med laserteller montert i små fuglekasser. Se vedlagt bilde. Tellingen vil pågå ut fellesferien. Det telles kun passeringer, og det blir ikke tatt bilder.

Brosjyre Frogn på langs
Kyst til kyst i Frogn 2018
Turen ble avviklet med 53 deltagere i et nydelig vårvær. Tilbakemeldingen fra deltagerne er udelt positive og vi gleder oss allerede til neste års tur. Denne har vi ambisjon om å gjøre enda bedre. Du finner en billedfremviser og en liten reportasje på turens hjemmeside, under foto/filmreportasje. Eller ved å trykke her.
Årsmøtet 2018
Frognmarkas Venners årsmøte ble avviklet på sedvanlig måte: Først et interessant foredrag åpent for alle, med tema. plastforurensning av havet ved marinbiolog Pia Ve Dahlen. Vi delte ut en takk for hederlig innsats til beste for Frognmarka til: Jorun Sneis, Thea Giertsen, Grete Tandberg og Veronica Hove. Til slutt hadde Øystein Giertsen en full gjennomgang av årsmøtepapirene, som du finner under her.
Protokoll og årsmøtepapirer
Frognmarkas Venner fylte 10 år
Feiringen foregikk i et nydelig sommervær på Mindas kafé. Se reportasje her.
Årsmøte 2017
Dumping av søppel

Angående deponering av søppel på Stubberudtjernet parkering ca. 28/6-2017. Vi sporet eier av søppelet 4/7, forsøk på å oppnå en minnelig ordning med søppelets eier kulminerte 7/7. Saken ble anmeldt, og Amta grep tak i episoden. "Avisa" blåste i kjent stil søppeldumpingen opp til en lokal sensasjon med førstesideoppslag og en lite etterrettelig vinkling på FV sine arbeidsmetoder. Alt i alt er vi godt fornøyd med publisiteten, og ingen skal være i tvil om at vi også i fremtiden vil spore forsøplere på de stedene vi har leieavtaler: Stubberudtjernet parkering, Linnebråte parkering og Røis parkering. Amtas leder 13/7 er vi derimot ikke imponert over. Her er det feil, direkte usannheter, forhåndsprosedering og forhåndsdømming. Gjeldende anmeldelsen så avventer vi politiets videre håndtering av saken.
15.7.2016 Trasé for forflytningshemmede
AMTA: Misvisende artikkel gjeldende vårt stiprosjekt i Seierstenmarka. Frognmarkas Venner (FV) opplever det som forstemmende at Amta i kjent stil drar detaljer i en sak ut av sin sammenheng og forvandler noe positivt til en negativ lokal sensasjon. Prosjektet i Seierstenmarka består av å koble sammen de to stiene for forflytningshemmede vi etablerte i 2014. Stien vil gi den lite tilgodesette gruppen mulighet til en sammenhengende skogstur på 1,5 km fra Follo museum via Kvernerdammen og Øvredammen, til Nedredammen. Det er smålig og lite vidsynt av avisen overfor nevnte brukergruppe og FV, å trykke artikkelen før prosjektet er ferdig og uten at FV har fått uttale seg. Etter vår mening er det verken snakk om rasering, ødeleggelse eller store sår under prosjektet eller når prosjektet står ferdig. Dette er bare bakstreversk journalistikk. Vi lover at stien kommer til å bli et flott tiltak og lite skjemmende i naturen. For de som opplever at skogsturen nå blir ødelagt pga. den 1,5 km tilrettelagte stien, anbefaler vi å legge turen til en av våre andre stier, 85 km er merket, ryddet og skiltet i Frogn. Det er også fullt mulig å bruke de mange umerkede, ikke skiltede og ikke ryddede stiene i kommunen. Her er der flere hundre km å ta av. Ingen av disse er tilrettelagt for forflytningshemmede. Deltagere i nevnte prosjekt er Sparebankstiftelsen Østfold, Frogn kommune og FV, disse deler også de økonomiske utgiftene. FV er initiativtaker, planlegger og styrer av prosjektet.
21.7.2016 Trasé for forflytningshemmede
I dag 21. juli sto traséen for forflytningshemmede ferdig, offisiell åpning en gang i august. Stien, som er 1,5 km lang, starter ved Follo museum og går over Seiersten skanse til Kvernerdammen. Den går videre langs vestsiden av Kvernerdammen, gjennom skogen til Øvredammen og derfra til Nedredammen. Traséen passer spesielt godt for rullestolbrukere, folk som er dårlig til bens og små barn med eller uten barnevogn. Prosjektet er ledet av Frognmarkas Venner (FV). Vår dyktige entreprenør heter Odd Grøterud i Grøterud prosjekt. Finansiering på delprosjektet 2016 Kvernerdammen - Øvredammen, 500 m lengde og kostnad ca. 300.000 kr, er fordelt slik: Sprarebankstiftelsen Østfold Akershus, 75.000 kr, Frogn kommune 95.000 kr og FV 130.000 kr. God tur!
Trykk her for å se hva vi har utført av arbeid i Frognmarka siden 2008
Nytt lavmål fra AMTA
Om Amtas leder 17/11 - 2011. Her hevder Amta at Frognmarkas Venner (FV) pga sin feilslåtte motstand mot Holt Park, har påført lokale utbyggere store tap. Amta fremstår etter vår mening som en servil avis for utbyggerne og en lite etterrettelig avis for leserne. Med dette som ballast synes vi Amta burde fortsette å skrive om det de kan "best", fartsdumper, fargen på benkene i badeparken og Frogns ordfører. Denne lederen viser med all tydelighet hvilken mangel på objektivitet, grundighet og journalistisk forarbeid Amta legger for dagen med sin "gravende journalistikk".
Fakta: FV har på vegne av mer enn 700 medlemmer brukt vår demokratiske rett og plikt til å påpeke og å påklage kommunens rene lovbrudd gjeldende Holt Park. Brudd på lover som skal ivareta allmenne interesser. Disse lovbruddene er etter FV sin klage stadfestet av Fylkesmann og Sivilombudsmann. Kommunens fremgangsmåte blir ikke mer lovlig ved at "lederen" i Amta mener noe annet

Beskyldninger om eventuelle tap påført grunneiere og investorer bør om de er riktige rettes mot Frogn kommune.

 1. Frogn kommune har unnlatt å følge plan- og bygningslovens krav om en kommunal konsekvensanalyse.
 2. Kontrollutvalget har vist manglende evne og vilje til å påse at disse kravene etterleves.
 3. Dette gjelder dessverre også flertallet av våre politikere
Mye kunne vært annerledes om kommunen hadde lyttet til Rådmann, Fylkesmann og Sivilombudsmann. På områder som Holt, Kolstad og Skyssrud/Dammen advarte disse mot utbygging pga. tap av store natur/friluftsverdier og fare for høyt konfliktnivå. Til alt overmål står det i Rådmannens notat fra 2006, ”Holt forutsettes ikke utviklet av hensyn til friluftsliv og naturmiljø”. Frogn kommune burde etter nevnte innspill ha utført de lovpålagte analysene som ville bekreftet om dette var områder som passet for utbygging eller ikke. Det er slike fakta vår egen lille "Trangvikpost" ikke forstår, eller velger å lukke øynene for
Påstanden fra AMTA om at FV nå har vendt blikket vekk fra Holt og mot Kolstad for å påføre samme utbygger der samme type tap er også feil. FV har ikke vendt blikket vekk fra Holt Park, tvert imot. Her skal det kjempes til alle muligheter for å stanse en ulovlig og feil plassert utbygging er prøvet.
Kolstad-utbyggingen mangler i likhet med Holt den etter loven pålagte konsekvensanalyse kommunen skal utføre. Først når denne analysen er gjort skal kommunen avgjøre om utbygger får starte sitt prosjekt og gjøre sin analyse. Etter dette, og i nevnte rekkefølge, kan det lages reguleringsplan. Dette burde være innenfor fatteevnen til både AMTA og Frogn kommune
Amta leder
 
Det ser ut som at det blir tunnel.
Regjeringen har valgt konsept og ikke overraskende ble det tunnel. Som deltaker i alliansen "Nei til bro over Indre Oslofjord" har vi gjennom to år jobbet med saklige argumenter for et ekstra tunnelløp, men vi mener at vår påvirkning har vært marginal. Vi tror regjeringen har tatt valget ut fra tre hensyn: Kostnad, tidsperspektiv og tap av det verdifulle natur- og friluftsområdet fjordrommet Indre Oslofjord. Vi har gjennom disse to årene prøvd å få frem reelle fakta i Amta og Røyken og Hurum avis. Begge avisene har etter vår mening jobbet for en broløsning og underslått fakta og krisemaksimert hendelser og ulykker i Oslofjordtunnelen. I et desperat forsøk på å påvirke rikspolitikerne laget Amta en online reportasje fra et folkemøte med 50 deltakere 6. juni på Fagerstrand. Her ble de fleste argumenter og fakta for tunnel underslått i en lite etterrettelig dekning av møtet. Se vårt tilsvar her. Det skulle også vært interessant å sett kostnadene for denne to år lange ørkenvandringen satt i gang av Venstres Rebekka Borsch, Borghild Tenden og tidligere Sp Samferdselsminister Marit Arnstad. Dette er skattepengeforvaltning på sitt værste. Trykk her.
Kobling til www.broneitakk.no

Tur Skiphelle - Kjeppestad 11/6-2017

Fin liten strandtur avviklet i friskt vær med 20 deltakere. Klikk her for reportasjen.
Tur Skiphelle - Kjeppestad
Se promoteringsvideo
Aftenposten 2. april 2017 Oslofjordtunnelen
Aftenposten ved en tydelig skuffet, journalist Sveinung Berg Bentzrød, hevder i en usaklig, subjektiv og tendensiøs reportasje at det skal bygges et ekstra tunnelløp i dagens trasé. Stemmer dette mener vi at fornuften har seiret og at byggingen av et ekstra tunnelløp bør starte snarest. Dette vil gi en mye bedre kontinuitet enn dagens ene løp. Dette vil også gi tunnelen den nødvendige barrieren ved en eventuell brann. Dette er i så fall en stor seier for fjordrommet og naturen i Indre Oslofjord og kommende generasjoner. Gjeldende det vi mener er direkte feilinformasjon i artikkelen bør Statens vegvesen allerede nå på generelt grunnlag imøtegå deler av artikkelen. Vi nevner spesielt påstandene:
 1. EU må trygles om lov for bygging av ny tunnel
 2. Påstandene om at tunnelen er ulykkesbelastet
 3. Annenhver dag stenges den bratte Oslofjordtunnelen etter havari og ulykker
 4. Punkt 2 og 3 (Se lenker under: Dokumentasjon på at påstanden er uriktig)
Dette sier NTB om EU krav  14. april 2017
Dette sier Statens vegvesen om EU krav. Les side 30!!
Aftenposten 2. april 2017
Kobling til www.broneitakk.no
Årsmøtet avviklet med 40 fremmøte. Vår lokale naturfotograf Ivar Ruud Eide holdt et engasjerende foredrag om fuglelivet på Håøya og områdene rundt. Til slutt var det gjennomgang og godkjenning av årsmøtepapirene og
valg av nytt styre. Hilde Degerud Jahr takket av som vararepresentant. Ny vara er Christopher Brodersen, resten av styret er uforandret.
Årsmelding 2017
      Tilleggsutredning med bismak

24.11-2016. Utredningen for kryssing av Indre Oslofjord er klar. På mange av de viktigste punktene fremstår den som et bestillingsverk fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Spesielt vil vi dra frem bagatelliseringen av konsekvensene for natur- og friluftsliv, kulturmark og kulturminner når det gjelder broalternativet. Det er påtagende at ved en utvidelse av dagens tunnel eskalerer de samme faktorene til verre enn realitetene. Paradokset kommer godt til syne når utredningen anbefaler en statlig regulering av bro, slik at en fjerner muligheten for protester og innsigelser. Dette er udemokratisk råkjøring. Brotilhengerne har fått god drahjelp. Veisjef Terje Moe Gustavsen har over natten gått fra å være skeptiker til broen med sine store kostnader, til å bli pådriver. Troen på at desto flere biler som passerer over fjorden jo større blir samfunnsnytten har igjen fått hovedfokus, uavhengig av om kjøringen i seg selv er nyttig eller ikke. Da må selvfølgelig passeringene være gratis og hele prosjektet finansieres over statsbudsjettet. Hvis ikke vil biltrafikken reduseres til det halve, og da vil ikke broprosjektet lønne seg! Det hele lukter av en politisk overstyring. I påvente av at dette luftslott skal ferdigstilles vil en få begrensninger i bruk av dagens tverrforbindelse i minst to tiår, i verste fall ende med stengt tunnel. I tillegg vil en bro ødelegge det unike fjordrommet Indre Oslofjord for all fremtid, og unødvendig bruke 20 milliarder skattekroner. Utvidelse av dagens tunnel med et ekstra løp er ferdig regulert, kan realiseres i løpet av noen få år og koster 4,4 milliarder fra Vassum til Verpen. Vi bretter opp armene og vil jobbe for at reelle fakta kommer på bordet, slik at broprosjektet blir begravet en gang for alle.

Kobling til www.broneitakk.no
   Nesten markagrenser
29 oktober 2016 ble Erik Lundeby Frogn Venstre sitt forslag om å innlemme Follomarka inn i markaloven votert over i Stortinget. Forslaget falt mot en stemme. De som stemte imot var Høyre, Frp og Senterpartiet. Dette viser imidlertid at det er bevegelse og vi står på videre mot neste korsvei. Til opplysning, i 2007 vedtok et enstemmig kommunestyre i Frogn at de var positive til en innlemming i markaloven.
Tur Digerud - Dal 16. 10 - 2016.
Tre torvmyrer, tre husmannsplasser og Mindas kafé. Avviklet med 60 deltagere i et fint høstvær. Sjekk video og bildefremvisning fra turen på vår Facebookside
Ny turbok for Follo i salg
Boka selges fra alle bokhandlere i Follo og beskriver 50 fotturer i Frogn, Nesodden, Ås og Vestby. Turboka gir detaljert turbeskrivelse for skogsturer i de nevnte kommunene. Boka beskriver også kyststien fra Hvervenbukta nord til Moss i sør, via Bunnefjorden og Nesoddtangen. Distansen på kyststien er 135 km og er delt inn i ni etapper. Til fots i Follomarka koster 329 kr.
I salg
Turbok for Frogn
Boka selges på Meny, G-sport og Matkroken. Dette er en felthåndbok i Tyvek vannfast og rivesikkert papir, str 11 x 16,5 cm. Beskrivelse med historikk for 24 turer, fra Solbergelva i syd til Hasla i nord, Årungselva i øst og Håøya i vest. Trykkeprosessen på Tyvek koster mer enn det tidobbelte av en vanlig trykkeprosess, noe prisen på 150 kr gjenspeiler. Det du får er en skikkelig "tøffing" som tåler alt av vær og vind. Turboka er fin å bruke sammen med Frognkartet.
 
7.6.2016 Mindas kafé er rehabilitert

I vinter kjørte vi inn alle materialer for å rehabilitere Mindas kafé på Dalsmåsan. Etter en intensiv periode med stødig ledelse av tømrermester Ivar Olsen og dugnadsjobbing står kaféen klar til bruk for allmenheten. Frognmarkas Venner har stått for hele finansieringen på 100.000 kr + 200 timer i dugnadsarbeid. Kjøp turboka vår, kjør til Linnebråte og parker på parkeringsplassen der, gå inn på måsan, opplev fred og ro blant multer og furumoer, se torvhyttene på Glennemåsan og nyt utsynet fra Saraåsen med sitt gamle tyske Freia radaranlegg.

26. mai litt å gripe fatt i
7. juni er jobben gjort
Velkommen til Mindas kjøkkenkrok
Tur Digerud - Sønderstøa
Tur Digerud - Sønderstøa med Frognmarkas venner 22.mai 2016

25 deltakere startet fra Digerud grendestue søndag formiddag, etter en informativ og underholdende presentasjon av Hilde Degerud Jahr og Einar Jahr. De tok oss med tilbake til istiden da iseksport var en stor næring og svært viktig for Frogn og Drøbak. Vi fikk lære om både Søren Parr og Axel Wiborgs roller i dette, en spennende og dramatisk historie, gjennom oppbygging av isdriften og fram til begynnelsen på slutten, på grunn av både kjøleskapenes inntog og første verdenskrig. Så la vi ut på tur i det flotte landskapet fra Digerud og ned til fjorden til Sønderstøbukta. Her besøkte vi rester og spor etter is-drift, den imponerende 7 meter høye steinblokkmuren som demmet opp en av Sønderstødammene, de mange veiene hvor isblokkene ble transportert med hest, og spor etter is-rennene hvor blokkene ble sendt nedover mot båtene som lå og ventet. Etter tuen ble det servert suppe på Digerud grendestue hvor en nydelig vårsuppe sto på menyen.

29 mai, 2016. Påmeldingen har startet, trykk på flagget for å komme til hjemmesiden.
    
I salg
Turbok for Frogn
Boka selges på Meny, G-sport og Matkroken. Dette er en felthåndbok i Tyvek vannfast og rivesikkert papir, str 11 x 16,5 cm. Beskrivelse med historikk for 24 turer, fra Solbergelva i syd til Hasla i nord, Årungselva i øst og Håøya i vest. Trykkeprosessen på Tyvek koster mer enn det tidobbelte av en vanlig trykkeprosess, noe prisen på 150 kr gjenspeiler. Det du får er en skikkelig "tøffing" som tåler alt av vær og vind. Turboka er fin å bruke sammen med Frognkartet.
FNF Bærekraftig Follo har fått ny ledelse. Frognmarkas Venner er nå representert i styret ved Øystein Giertsen, han ble valgt til sekretær på FNF sitt årsmøte. Ny leder er Nils Thorsen FNF Vestby. Hovedfokus videre er juridisk bindende markagrenser for Follo. Trykk på bildet under å gå til FNF Bærekraftig Follo.
Årsmøte FV
Årsmøtet avviklet med en full gjennomgang av årsmøtepapirene. To nye medlemmer ble valgt inn i styret, Hilde Degerud og Tor Johannessen. Bror Gevelt fikk utdelt Frognmarkas Venner sin sølvpins for sitt bidrag til stigruppa og valgkomitéen. Han er nå i godt selskap med tidligere ressurspersoner som har blitt hedret. Kjell Lorentzen, Tor Kaurin, Elisabeth Stensrud, Sylvi O Samstag, Svein Lindemark, Morten Hansen, Jon Weydahl, Hans-Erik Boug, Tore Rygh, Helge Grinrød og Steinar Sneis.
Årsmøtepapirer 2016
 
29/2-2016 Nei til bro over Indre Oslofjord med gode nyheter, trykk her.
 Nei til bro over Indre Oslofjord
Trykk på bildet for å komme til signeringen
Velykket festningsmarsj søndag 31. mai. 2015, med 174 deltakere. Bilder ligger nå på marsjens hjemmeside. www.festningsmarsjen .no
 Nei til bro over Indre Oslofjord
Oslofjordtunnelen en sikker tunnel.
Frognmarkas Venner på Østlandssendingen 20.11.14
Thore Vestby på Østlandssendingen 19.11.14
Trykk på bildet for å komme til signeringen
Det mest alvorlige angrep på våre markaområder er i ferd med å få fotfeste. Statens vegvesens konseptutvalg anbefaler nå kryssing av Oslofjorden med bru over Håøyas nordende. Med en firefelts motorvei som vil dele Frognmarka og være helt ødeleggende for våre friluft- og naturområder. Nå starter kampen med et opprop og et hardkjør mot myndigheter og Statens vegvesen.
Vi mener at en utbedring av Oslofjordtunnelen med ett ekstra løp, rømningsveier for hver 250 m., er det mest naturvennlige, fremtidsrettede og billigste alternativet. I tillegg er denne løsningen sikrere enn bro. Vi skal bidra til å stoppe denne vanvittige sløsingen med penger og naturressurser.
Opprop, nei til broen
Konseptutvalgets anbefalinger for Frogn
Åpent brev fraFV til Statens Vegvesen
Konseptutvalgets anbefalinger
Youtube to tunneler
Vegvesnets infoside
Vegvesenet KVU A-Å
Jernbaneverket sier at dette trenger vi ikke
Kostnadsoverslag og analyser
Tunnel har færre ulykker
Ørretsafari langs Odalsbekken
Søndag 2. november 2014 arrangerte Frognmarkas Venner en vandring langs Odalsbekken opp mot Trolldalen. Hele 45 store og små stilte til «ørret-tur» fra Skiphelle i blåst og regn. Vi startet med en orientering om kartleggingen av sjøørreten i Odalsbekken. Deretter la en lang rekke deltakere i vei oppover den gamle hulveien på østsiden av bekken. Vi tok en liten avstikker til kommunes kloakkrenseanlegg for å titte på vannrøret som hindrer ørretens vandring på oversiden av anlegget. Steinar Gribb tok så med de tøffeste på et bekkesafari. Turen endte på Skiphelle, her fikk deltakerne servert boller og pølser. Tross regn, brant pølsebålet utmerket, vinden ga god båltrekk.
Thea forklarer ørretfangst med strøm
Opp den gamle hulveien
Odalsbekken 2013
Skiftet klopp over Odalsbekken 3/7-14. Alt klart for forsering av bekken under Frogn på langs.
Meldeplikt eller ikke?

Frognmarkas venner har i sin høringsuttalelse anbefalt kommunen å opprette avtaler med økonomisk kompensasjon for en mer skånsom hogst i områder der friluftslivet er av særlig viktighet. Dette for at grunneierne i disse områdene ikke skal bli økonomisk skadelidende. Vi anbefaler en slik ordning fremfor innføring av meldeplikt. Markaloven for Oslomarka har meldeplikt for hogst, det har imidlertid ennå ikke bidratt til noen form for restriksjoner gjeldende hogst i de områdene loven gjelder.

Et bilde sier mer enn tusen ord
Vår høringsuttalelse til meldeplikten
Årsmøtet 19. mars

Årets årsmøte er avviklet. Fra det gamle styret takket Svein Lindmark og Kjell Lorentzen for seg og ble sammen med noen av våre trofaste ildsjeler (Elisabeth Stensrud, Steinar Sneis, Tore Rygh, Helge Grinrød, Morten Hansen og Jon Weydahl) hedret med FV sølvpins og en god flaske rødvin. Nye i styret er Cathrine Elverum, Siv Skjøthaug, Tor Lunder og Trygve Almøy. Det ble også holdt et flott foredrag av Sigmund Hågvar fra Østmarkas Venner. Han fortalte om deres arbeid for opprettelsen av en nasjonalpark i Østmarka. Oslo Akershus er de eneste fylkene i Norge som ikke har en del av en Nasjonalpark innenfor sine grenser. Østmarka nasjonalpark er i tillegg det eneste stedet i Oslo/Akershus hvor det er mer en km til nærmeste bilvei eller bebyggelse. For hundre år siden var 50% av Norges areal villmark (mer en 5km til vei eller bebyggelse), i dag er dette arealet redusert til mindre enn 5%. Med denne hastigheten vil Norge innen kort tid ikke ha mange villmarksområder igjen, om en ikke tar en tenkepause og noen modige beslutninger på regjeringsplan. I vår egen kommune Frogn er det nå kun noen få områder hvor det er mer enn 300 m til nærmeste vei eller bebyggelse!

 
 
Vindfall
20/12-13. Våre stigrupper fjerner nå vindfall over hele Frogn. Store mengder trær har blåst ned så langt i vinter. Alle blåmerka stier vil bli ryddet.
Odalsbekken
Odalsbekken er fortsatt full av sjøørret. I forbindelse med utbyggingen på Kolstad og tverrforbindelse Trolldalen- Vestbyveien har FV foretatt en kartlegging av gytefisk i bekken. Tidligere i år har vi kartlagt yngelbestand i bekken. Ørretyngel finnes på hele strekningen fra Skiphelle til Trolldalen. Gytefisk står i hovedsak nedenfor kloakk-renseanlegget på Skiphelle. På grunn av menneskeskapte hindringer kommer kun et fåtall gytefisk forbi dette. Vi jobber nå for å tilrettelegge bekken forbi renseanlegget slik at gytevandringen forenkles.
Frogn på langs

Kommer også neste år, vi jobber nå for å gjøre marsjen ennå bedre enn årets, vi arbeider for å få på plass gode sponsoravtaler, en ekstra returbuss fra Stupinn med mer og vi tilrettelegger for å gjøre marsjen mer informativ underveis med stedsnavn og flere informasjonsskilt. Følg med, påmelding åpnes tidlig på nyåret.

 
16/9. Løypa er ryddet for søppel og plastbånd etter marsjen. Etter ønske fra fler som vil gå turen på egenhånd blir de små retningspilene med "Frogn på langs" og informasjonsplakatene stående til senere i høst
15/9. Her går starten for mer enn tre hundrede deltakere på årets vakreste eventyr. Til tross for ugjestmilde værguder, var det kun blide ansikter å se. Mange fine opplevelser og noen såre føtter senere, gikk et 174 deltakere over målstreken på Stupinn, mens ca. 130 takket for turen på mellomstasjonene Røis og Follo museum. Noen tider fra marsjen.
Bilder fra marsjen
Reportasje fra Sportsmanden
.
Follomarkamøte #2

12/4-2013: Follomarka grenser. Denne gangen ville Bård Vegar Solhjell høre hva Follo-ordførererene mente om en Follomark og hva den enkelte kommune hadde gjort og hva de vil gjøre fremover. Her spriket svarene i mange retninger, fra regional tenking og vern av sammenhengende grøntstruktur til lokalt behov for friere tøyler gjeldende utbygging. Det vil bli en utfordring å få en robust Follomark på plass via en enighet kommunene i mellom. At Solhjell har engasjert seg i etablering av en Follomark er veldig positivt, vi har dårlig tid for å få på plass markagrenser. Stort utbyggingspress med påfølgende feilplasserte utbyggingsområder kan ødelegge mulighetene for å opprettholde sammenhengende grøntområder og kan avskjære regionale vilttrekk for alltid. Vi håper Solhjell klarer å velge en vei fremover som vil gi konkrete resultater. Erfaringen fra 80 års arbeid for å få på plass en Oslomark tilsier kanskje at en bør se på hvilke løsninger de falt ned på til slutt. I stedet for å suge alt fra eget bryst og starte med blanke kort. For Bærekraftig Follo, Thorsen og Gulliksen.

Thorsen, Vestby og Moe
Holt Park, siste

12/3-2013 Sivilombudsmannen legger saken i bero og velger å ikke gå videre med vår anke gjeldende Holt park. Dette betyr at om ikke nye momenter dukker opp vil han ikke foreta seg noe. Til tross for at han til nå har konkludert med at kommunen og fylkesmannen har brutt loven, er dette ikke nok. Sivilombudsmannen skriver at han nå forholder seg til fylkesmannens siste helhetsvurdering 8/2-2013, den sier at om riktig lov hadde blitt benyttet gjeldende konsekvensanalysen så ville konklusjonen blitt den samme. Tragisk når en tenker på kommunens egen konsekvensvurdering som enkelt å greit sier at området Holt Park "forutsettes IKKE utbygd". På grunn av at administrasjonen ikke utdypet dette kunne politikerne allikevel stemme dette igjennom. Se neste avsnitt. Om utbyggingen realiseres vil Frogn miste sitt viktigste natur- og skogsområde. Vi ser ikke vår kommune som noen vinner her, tvert imot.

Asplan Viak "Holt Park"
Sivilombudsmannen - Holt park
FV har engasjert advokatbyrået Wellies i siste runde av vår klage på reguleringsplanen for Måna/Holt. Her stadfester vi igjen mangelen på lovpålagte konsekvensanalyser, samt kommunens, fylkesmannens og Miljøverndepartementets handlingsmåte eller mangelen på slik. Sivilombudsmannen har skissert et svar innen kort tid. I tillegg til brevet ber vi deg legge merke til rådmannen i Frogn sin konklusjon på side 14, gjeldende område 7, (som er "Holt Park"). Med dette som bakteppe valgte våre politikere å legge området ut for utbygging av lager og logistikk.
Brev til Sivilombudsmannen
Årsmøte
 
Ny skiløype
Den reetablerte skiløypa mellom Stubberudtjernet og Måren er nå farbar. Parker på Stubberudtjernet (20 plasser) og følg skiltet løype mot Måren, Dalsmåsan og Stupinn. Bruk gjerne turlangrenn eller litt brede ski, løypa kan være noe utfordrende i enkelte partier. Tar du turen Måren, Lindebråte, Dalsmåsan og Stupinn får du en fantastisk variert og fin naturopplevelse. NB! Husk å parker skrått inn fra veiskulderen ved Stubberudtjernet slik at det blir plass til flest mulig biler. Ta med evt. søppel hjem og God tur!
Fra Holtfurua og ned mot Havsjødalen
Høring ny vei Heer
Frognmarkas venner har levert sin høringsuttalelse gjeldende FV 152 Gislerud-Måna. Vi er av den mening at Statens veivesen må få på plass en lukket eller halvlukket løsning for den nye veien. Dette for å ivareta det flotte kulturlandskapet rundt Ottarsrud hovedgård og sikre god løypeforbindelse ut av Seierstenmarka mot øst og syd.
Siste!
Vestby og Robertsen har i strid med tidligere kommunestyrevedtak akseptert at Statens Vegvesens fremmer forslag til en åpen løsning av ny FV 152 forbi Heer. Vi trodde kommunestyret selv måtte ta denne avgjørelsen. Er FV overrasket? Nei.
Høringsuttalelsen
Follomarka-grenser!
Med Frogn SV som døråpner, har Bærekraftig Follo med Nils Thorsen og Trygve Gulliksen (FV), vært på besøk hos miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. Vi billedgjorde nødvendigheten av en robust markagrense og behovet for en overordnet styring av denne prosessen. Dette behovet ble dokumentert med bakgrunn i våre komunepolitikere sin vinglete og lite troverdige jobb for å etablere markagrenser etter Stortingsmelding 39, 2001. Vi fremmet forslag om en overordnet styring og stadfestelse av en Follomark på lest av Markaloven. Solhjell kvitterte med å love en tilbakemelding om konkrete tiltak innen to mnd. Vi avventer svaret og fortsetter vår utrettelige kamp mot nedbygging av våre markaområder, og kamp for innføring av juridisk bindende markagrenser.
Samlet i MD. 19/12 -2012
Ny kommuneplan - høring
Her er fylkesmannen, fylkeskommunens administrasjon og Statens vegvesen sine kommentarer til kommuneplanforslaget 2012-2024. Vi har tidligere spådd, håpet og trodd at overordnede etater og myndighetene ville ta ansvar, som siste skanse. Nå har de satt ned foten, innsigelsene står i kø. Kommunen er i praksis satt under administrasjon gjeldende utbygging, om innsigelsene opprettholdes. Se også vår uttalelse, denne er helt i tråd med hva disse faginstansene og fylkeskommunen uttaler. Frogn kommunes egen administrasjon fraråder også de nye store foreslåtte utbyggingsområdene. Vet flertallet av våre politikere noe ingen andre vet? Om så er tilfelle, skulle vi gjerne ha visst hva.
Fylkesmannen
Fylkeskommunens administrasjon
Statens vegvesen
Frogn kommuneadm. konsekvensanalyse Dammen
FV sin høringsuttalelse
Vedlegg #1
Vedlegg #2
.
Folkemøte 18. september
"Kan friluftsliv redde folkehelsa?" ved Gunnar Breivik.
Nærmere 40 fremmøtte fikk høre et spennende foredrag av idrettshøyskolens nestor Gunnar Breivik. Friluftsliv og turer i skog og mark er verdifullt for folkehelsa. Konklusjon: Å tilrettelegg for friluftsliv er billigst og best med tanke på helsa vår. 67 % av befolkningen bruker friluftsliv som aktivitetsform!
Her er foredraget
Kommuneplanforslaget, høringsfristen er utsatt!
På grunn av mangelfulle "risiko og sårbarhetsanalyser" (ROS) er høringsfristen utsatt generelt til 30. september og til 25. oktober på de delene hvor sårbarhetsanalysene er aktuelle.
Konsekvensanalyse med bismak
29/7-2012, først ti dager etter at flertallet av våre politikere tok Dammen/Skyssrud-utbyggingen inn i kommuneplanforslaget 2012-2024 og anbefalte denne planen for innbyggerne, blir den lovpålagte konsekvensanalysen fullført. Les analysen og døm selv om denne fremgangsmåten har noen troverdighet. Her er det langt mellom liv og lære, dette er lokaldemokrati på sitt verste.
Konsekvensanalysen
Foreslåtte utbygginger i kommende kommuneplan, pluss Holt/Måna. Alle områdene er presset frem mot rådmannens, tidligere rådmanns og/eller fylkesmannens anbefalinger! FV har lenge forstått alvoret. Vi spør: Har våre ansvarlige politikere gjort seg noen refleksjoner?

Vingestekket rådmann

Kommuneplanen Frogns rådmann innstilte på, hadde bærekraft og mye positivt innhold gjeldende forvaltning og utbygging. Planen fulgte en faglig godt begrunnet analyse samt rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging, slik  som:
 • forbedring av miljø
 • redusere reisebehovet
 • mer kollektivtransport
 • bevare naturmangfoldet
 • grønne områder
 • dyrka mark

Robertsen & Danielsen nye rådmenn?

Flertallet i kommiteen for miljø, plan og bygg med leder Knut E. Robertsen og nestleder Dagfinn Danielsen, visste som vanlig bedre enn administrasjonens fagfolk. På et åtte timers kveldmøte 11. juni satte de innstillingen administrasjonen har jobbet med de siste årene til side, og og laget i stedet sin egen. Her presset de igjennom nye enorme områder for utbygging. Samtidig tok de ut utbyggingsområder, som etter vår mening, ville vært fornuftig å bygge ut. Hvorfor? Dette er intet mindre enn en mistillit til Frogns rådmann og hele administrasjonen.
Beklagelig
FV synes det er sterkt beklagelig at noen politikere opptrer som fagfolk, setter til side profesjonelle vurderinger, overser rikspolitiske retningslinjer og kjører solo uten å ane hvor dette ender. Rådmannen sier i sin innstilling at det er nok utbyggingspotensiale i de områdene som allerede er regulert for de neste 12 årene. Befolkningsveksten tilsier en utbyggingstakt på 50 boliger i året. Hvorfor regulere til det mangedobbelte?
Hvem bestemmer i Frogn?
Det er egnet til mistanke at det er utbyggerne som presser på. Realiseres disse planene, vil stier, løyper og store naturverdier ødelegges, og alle større vilttrekk i kommunen avskjæres. FV venter i spenning på:
1. Når har rådmannen fått nok av faglig overkjøring?
2. Når setter overordnet myndighet foten ned?
Hva nu?

Kommunestyret overrasket ikke, på møtet mandag 18. juni ble kommuneplanforslaget med de nye utbyggingsområdene Skyssrud Dammen tatt inn, uten at konsekvensanalysen etter plan og bygningsloven var på plass. Kommunen overser sivilombudsmannens tidligere irettesettelser og krav om dette. Kommunestyret sender nå ut sitt anbefalte kommuneplanforslag på høring. En plan de ikke har tatt seg tid til å sjekke konsekvensene av. FV er ikke overasket, vi synes imidlertid dette er arrogant utført av kommunestyrets flertall.

ØB om kommuneplanen.
.
Dugnad av klasse 16. juni.
Putten - Feierhytta
14 mann kjørte en intensiv økt på samlet 84 timer i et pøsende regnvær. Resultat, en fantastisk sti trase som knytter Frogn sammen til et stirike. Nå er det mulig å gå på blåmerka sti fra Solbergelva i syd til Stupinn i Nord. Takk til en motivert gjeng.
 
Dugnad av klasse 2.-3. juni.
Holt - Måren
Frogmnmarkas Venner har nok en gang gjennomført en stor dugnad med stil. 4,2 km med skiløyper er re-etablert og ryddet. Søndre Frogn er nå igjen knyttet sammen med nordre Frogn og Nesodden med en fantastisk skitrase fra Holtfurua i syd til Måren i nord. 380 dugnadstimer fordelt over to dager, og 30 deltagere sier bare litt om innsatsen. Opptil 15 motorsager har vært i drift med operatører og hjelpere. Som en bonus ble det etablert og merket en 600 m ny sti rett syd av Tassebråten, etter ønske fra grunneier. Dette for å kanalisere trafikk av gående utenom gårdstunet. FV takker alle dugnadens deltagere på det varmeste for en enorm innsats. Mer informasjon på stigruppesiden.
Amta 4 mai 2012
NYHET!
Avtale om biloppstillingsplass ved Stubberudtjernet er på plass. Nils Grande på Froen gård har lagt godviljen til og undertegnet en leieavtale med FV. Arbeidet skal utføres av Frogn kommune, oppstart snarest og senest til høsten.
Vi er også i forhandlinger med Erik Jebsen på nordre Linnebråte om tilsvarende avtale der. Informasjon kommer senere.
Stiarbeid
32 personer fra FV fordelt på 6 grupper starter i mai, rydding og merking av 60 km tursti og løype i Frogn
Møteprotokoll årsmøte
Her finner dere en signert møteprotokoll fra Frognmarkas Venner årsmøte.
Møteprotokoll.
Det går mot full konfrontasjon!
24/2-2012

Anbefalingene i tettstedsanalysen fra konsulentfirmaet ”Analyse & Strategi” (AOS) er puttet i skuffen. AOS anbefalte at kommunen MÅTTE velge ett av tre alternativer for utbygging av Frogn, dette for ikke å ødelegge en god helhetlig løsning for boligbygging, natur og infrastruktur i kommunen. 30/1 2012 fremmer Høyres Dagfinn Danielsen følgende forslag i Hovedutvalg for plan og byggesaker: ” Vi jobber nå videre kun med ett alternativ og det alternativet innbefatter alle tre alternativene!”. Dette, kombinert med Knut E. Robertsens innlegg i Amta 23/2, hvor han forteller at Frogn Ap driver politikk etter skjønn, ikke etter lover og regler, gjør konklusjonen enkel. Frogn skal nedbygges uten hensyn til faglige anbefalinger, lover og regler. Vedtaket som Plan og byggesaker fattet 30/1, endte med at alle alternativene pluss Dal skal utredes videre, minus sentrumsalternativet. Dessverre ser det ut som om Frogn Høyre & Ap (Frogn HAp) ved Robertsen og Danielsen har med seg flertallet av kommunestyrerepresentantene på veien videre. Alt gjøres på skjønn – konsekvensanalyser har ingen praktisk betydning – ingen planlegging – faglige råd tas ikke til følge og hensynet til natur og vilt ignoreres. Kommunen velger også å overse Frognmarkas Venner sitt ønske om en markaplan før videre planløs eller planlagt utbygging iverksettes. Det ser ut til at de kreftene som i en årrekke har drevet butikk gjennom partigrupper og Frogn kommunestyre vinner frem på bekostning av vår natur og kommunens innbyggere. Vi skal imidlertid slåss videre for markagrenser og for vår natur. Frogn HAp vil fortsatt erfare at vi er til stede.

 
SOM gir FV rett igjen! 7/1-2012
Sivilombudsmannen har nok en gang stadfestet feil saksbehandling fra Frogn kommunen og fylkesmannen i forbindelse med Måna-Holt utbyggingen. Frogn kommune skulle ha brukt Plan- og bygningsloven av 2008, og ikke gammel lov av 1985. Sivilombudsmannen ber kommunen vurdere å lage et nytt planprogram for området, og å informere SOM om det nye programmet. Det ligger krav i den nye forskriften om konsekvensutredninger.

Høyre og Arbeiderpartiet har nå muligheten til å øke sin troverdighet i utbyggingssaker via parhestene Robertsen og Danielsen. Som leder og nestleder i Hovedutvalg for miljø, plan- og byggesaker, bør de påse at kommunen følger SOMs anbefalinger for Holt. Dette burde være enklere nå som SAHOS styreleder ikke lenger er kommunens faste juridiske rådgiver.

Vår påstand er: Hadde loven blitt etterlevd ville det ikke blitt realisert en reguleringsplan for Holt. Dette med støtte i rådmannen i Frogn sitt notat fra 2006 hvor han forutsetter at Holt ikke realiseres pga tap av store natur/friluftsverdier.
Kommunen bør nå benytte anledningen til å la Kolstadutbyggingen gjennomgå en korrekt saksbehandling. Da vil Frogn kommune slippe samme prosess og kanossagang for dette området som den de har hatt for Måna-Holt.
 
SOM uttalelse
Ny leder plan og bygg
Knut Erik Robertsen fra Ap skal bekle den for Frognmarka viktige rollen som leder for hovedutvalg plan og bygg. Sammen med seg har han nestleder Dagfinn Danielsen fra Høyre.

Det kan bli en utfordring for disse personene å tenke konsekvens og helhet, med tanke på hvilke holdninger de har formidlet samt resultater de har levert i foregående kommunestyreperioder. FV ser utnevnelsen som et signal om en liberal holdning til nedbygging av tilgjengelige markaområder. Robertsen har uttalt at fortetting er uaktuell, han vil ha nye og store arealer til nedbygging. Danielsen har bevist at han kan starte prosjekter uten å sette krav til administrasjonen om å levere et grundig forarbeid, som konsekvensanalyser, kostnadsanalyser og kompetent prosjektering. Utredninger som bør være et minimum av hva leder og nestleder i plan og bygnings komiteen skal forstå bruken og nytten av. Det ser derfor ut til å bli krevende i forhold til en markaplan og bindende markagrenser. Arbeiderpartiet har forpliktet seg i forhold til vern av markaområder. Det er å håpe at de står ved sine valgløfter. Vi forutsetter at administrasjonen gjør jobben sin til beste for Frogns innbyggere, og at de gir helhetlige råd som også ivaretar naturinteressene, og at politikerne vil lytte til rådene de får. Våre politikere har tidligere vist at de ikke har tradisjon for å lyttet til administrasjonen og Fylkesmannen. Eksempel: Holt, Skyssrud - Dammen og Kolstad. Dette kan bli fire nye krevende år. FV håper at vi kan få på plass en markaplan med markagrenser via samarbeid, og ikke en konfrontasjonslinje. Leder og nestleder i plan og bygg må imidlertid ha mye nytt å vise frem, skal vi lykkes med dette. FV er mobilisert, og vi følger utviklingen nøye.

 
Ingen muldvarp i år
I år var det ikke nødvendig med noen muldvarp. Ap har gått til sengs med erkefienden Høyre. Nå får vi se om det er substans i Aps valgflesk om sammenhengende grøntområder og Oppegårdstjernet tilbakeført til LNF område. Venstre benyttet før valget en bastant og lite taktisk strategi for å inngå et samarbeid med AP og mellompartiene. Etter dette har det ikke vært reelle forhandlinger mellom Ap og Venstre. Her kan vi for Venstres del snakke om å gå ned med flagget til topps. FV mener imidlertid at Ap og Venstre burde satt seg ned ved forhandlingsbordet, for å se om de kunne kommet frem til en best mulig løsning for Frogn og Frognmarka. Det er tross alt sine egne og Venstres velgere Ap har satt i forlegenhet ved å statuere et eksempel ovenfor Venstre. FV er skeptiske og avventende til et såkalt teknisk samarbeid mellom AP og Høyre, men i utgangspunktet forventer vi at Ap holder ord gjeldende Frogns naturressurser. Dette kan fungere, eller det kan gi et høyere konfliktnivå enn det vi har hatt de siste fem årene. Frognmarkas Venner er imidlertid klar for å fullføre jobben vi har startet, vi har ressursene til kamp eller samarbeid om markagrenser.
 
Folkemøte 30. August kl. 19:00 i Drøbak kino

Høsten og etter vår mening valgets høydepunkt, gikk av stabelen i sømmelige former. Alle partienes førstekandidater stilte til utspørring, noen svarte bedre for seg enn andre.

Det er ikke lett å være objektiv når en vet hvilke svar man egentlig vil ha, men vi prøver. Venstre, Krf og Sv svarte godt for seg. Det samme gjaldt tildels AP, Senterpartiet og PP. Hos Høyre og FRP var det dessverre helt tomt, her var det ikke mulig å få fatt i ett godt poeng. Lange politiske fraser om hvor vanskelig alt var og hvor billige boliger vi var nødt til å bygge slik at Frogn slapp forgubbing.

NÅ var det ikke snakk om at markedet rår. Det Høyre og FRP ikke klarte å fortelle var hvordan de skulle bygge billige boliger i Frogn, men bygges skal det, markaplan og natur skulle de fokusere på senere. FRP hadde sine egne utbyggingsprognoser som selvfølgelig ikke overensstemmer med Statistisk Sentralbyrå, kommunens egne tall eller kommunens eget konsulentfirma (Analyse og Strategi) sine tall (134 boliger i gjennomsnitt per år gjennom de 10 siste årene).

Gode og artige kunstneriske innslag ved Anette Hoff og Beatles koret. Ordstyrer ØB redaktør Siri Zachariassen hadde et fast og godt grep om panelet og salen. Nå er det hele opp til oss Frognbeboere, hvordan kommunen skal utvikle seg videre. Godt valg!
Verdivalgavis 2011
Her er avisa vår! Les og gjør deg opp en mening om markavern og markaplan og de politiske partienes standpunkter frem mot valget.
Bluesfestival 30 juli

FV stilte med stand på bluesfestivalen. Vi markedsførte avisen vår og hadde fine diskusjoner rundt marka og utbygging. Dette var beint fram trivelig. Godt kartsalg hadde vi også. Proft arrangement av Havnebluesen, kreditt til Eivind Smith og kompani.

Utbyggernettverk
Frognmarkas venner har kartlagt utbyggernettverk i kommunen med rollekombinasjoner mellom noen utbyggere, politisk tillitsvalgte og politikere. Vi stiller spørsmål om disse rollekombinasjonene er ryddige og til kommunens beste. Påvirker disse nettverkene vårt arbeid med en juridisk bindende markagrense? Har nettverkene innvirkning på en ryddig og demokratisk saksgang i kommunen? En annonse gjeldende denne saken sto i AMTA 31. mai 2011. Enkelte politikere har utrykt at FV er en særinteressegruppe, vi mener at disse politikerne bør titte på kartet og gjøre en ny evaluering.
Se nettverkskartet
 
Pendler og boligbløff
Vi mener at kommunen har gjort et slett arbeid eller latt seg påvirke av utbyggerinteresser i sine forberedelser for næringsutbygging og boligbygging i Frogn. Dette dokumenteres blant annet av kommunens eget konsulentfirma Strategi og Analyse. Ta deg tid til å lese litt statistikk og faktainformasjon.
Fakta om Frogn og utbygging, 2011
 
Friluftsareal
Frogn kommune har pålagt seg selv å utføre en stedsanalyse. Dette kan bli redningen for Frognmarka og kan gi en riktig utbygging og utvikling av kommunen vår inn i fremtiden. Frognmarkas venner har tiltro til denne analysen, spørsmålet er om våre politikere vil følge opp en slik analyse i praktisk handling. Inntil analysen er på plass bør ingen nye større områder reguleres for utbygging i Frogn. ...Hva er en stedsanalyse?
 
Markaplan
Frogn kommune har sviktet! Kravet fra myndighetene om en ferdig markaplan innen 2006 er neglisjert. Nasjonale retningslinjer for friareal i forhold til innbyggerantallet tilsier at Frogn skal ha 65 km² friareal. Vi har 44 km². I Frogn har hytteområdene lagt beslag på 12 km². Til sammenligning så er Drøbak sentrum, Sogsti, Skorkeberg og Heer på tilsammen 5 km². En stor del av hytteområden kan lett konverteres til boligområder. Istedet planlegges det nedbygging av enorme arealer i uberørt natur, for å tilfredstille pengehungrige utbyggere. Frognmarkas Venner skal få våre folkevalgte til å våkne og å ta ansvar, slik at de kan gjøre den jobben de er valgt til å gjøre. Om vi ikke lykkes i denne omgang så får vi en ny sjanse ved kommunevalget i 2011. Les de tørre fakta her!
 
ÅRSMØTE 2011
Årsmøte er avholdt, referat fra møtet og arbeidsplan/handlingsprogram for 2011 vil bli sendt ut til alle. Vi fortsetter som før med fullt trykk på kommunen samt oppgradering av løype og stinettet i Frogn. Vi jobber også for å få to nye parkeringsplasser, en i midtre og en nordre Frogn. Her vil kommunen bidra. Økonomien er anstrengt men under god kontroll. En økning av kontingenten fra kr 100 kr til 200 kr for å ha nok handlingsrom ble derfor vedtatt, økningen gjelder for både enkeltmedlemskap og familiemedlemskap.
Årsmøtereferat
 
Villblomstenes dag 20/6
FV arrangerte en botanisk reise langs Odalsbekken og opp til Kolstad. Botaniker Hanne Sieckel sammen med Anne Bonden og Svein Holsen gjorde dette til et sommerlig høydepunkt for 30 fremmøtte, i et område som er tenkt nedbygd med 600 boliger i nær fremtid.
Skanseåsen 13/6-2010
FV arrangerte en historisk vandring fra Skiphelle til Skanseåsen med sin kunskapsrike og meget dyktige guide Torstein Aamodt. Turen favnet dramatikk fra steinalder, folkevandringstid, finske svedjebruk, til senking av Donau i Skiphellebukten under annen verdenskrig. Desverre møtte få opp, her har vi derfor en utfordring til neste tur. Dette er lokalhistorie som alle Frognboere burde få med seg.
Frogn Frognere Frognest 5/6-2010
FFF 2010 avholdt, gode dialoger og mange nye medlemmer. Vi seiler i medvind ogkjører på videre for markaplan, juridisk bindende markagrenser og en trygg fremtid for Frogns skoger.
 
Tidligere nyheter
 
Velkommen til Frognmarkas venner