Her kan du tegne medlemskap
På tur
Kort turbeskrivelse Klikk for video Kart Annet
Frivilligsentralen med Veronica og Gretes guidede turer finner du ved å trykke her.

Tur #1:                                                 Røis - Ramme

En av Frogns mest populære turer. Du går i et gammelt kulturlandskap med granskog og furumoer. Turen inneholder historie fra istiden via steinalder frem til vår nære forhistorie. Du vil se rester av gamle husmannsplasser, store felt med gravsrøiser og rester fra istrafikken. Til slutt ender turen på idylliske Ramme gård.

10 km t/r  2,5 timer

Kartutsnitt Trykk her

Turinfo Trykk her

Tur #2:                                         Skanseåsen

Du kan starte turen fra Skiphelle, Røis eller Skorkeberg.  Du går i et historisk landskap med hulveier, helleristninger, heller fra steinalderen, husmannsplasser, gapahuker og fangstgroper. Hovedtrekket for elg går fortsatt gjennom dette området. Turen ender til slutt opp på Skanseåsen bygdeborg. En borg fra folkevandringstiden. Her kan du nyte utsikten og matpakka i pakt med naturen.

6 km t/r 2,5 timer

Kartutsnitt Trykk her

Turinfo Trykk her

Tur #3:                                                    Skiphelle - Kjeppestad

Turen starter fra Skiphelle parkering og går sydover. Hele turen går langs kysten og veksler mellom svaberg og små sandstrender. Mulighetene for bading, soling og fridykking er mange. Underveis går du forbi krigsminnesmerker fra andre verdenskrig og historiske steder. Til slutt ender du i den trivelige trivelige Kjeppestadbukta med fornminner fra bronsealder og nær historie som is-eksporten på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet.

 3,2km t/r
1 time

Kartutsnitt Trykk her

Turinfo Trykk her

Tur #4:                                         Kultursti Krogsrud - Torget

En tur med signaturen til Frogn historielag. Vi starter på Krokssrudtoppen hvor det er en liten parkeringsplass.   Følg skiltingen. Du får en reise til Blomberghytta, gravrøiser, handelsplass fra forrige århundre, ekserserplass og en steinalderboplass. Turen går i vekselnde barskog. Det er også mulighet med en avstikker ned til Kjeppestadbukta hvor du kan ta forfriskende bad.

5,5 km 2 timer

Kartutsnitt Trykk her

Turinfo Trykk her

Tur #5:                                                 Follo museum - Nedredammen

Sti spesielt tilrettelagt for mennesker med forflytningshemming. Du starter fra Follo museums parkering og går via Seiersten skanse til Kvernerdammen og Øvredammen. I begge dammene er det bade- og fiskemuligheter. Turen ender ved den tredje kunstige dammen i Seierstenmarka, Nedredammen. Her er det også parkeringsmulighet og stedet kan derfor brukes som utganspunkt for turen.

1,6 km 0,5 timer

Kartutsnitt Trykk her

Turinfo Trykk her

Tur #6:                                                                          Follo museum - Seiersten skanse

Denne turen er en fin mulighet for forflytningshemmede til å oppleve vårt flotte museum omkranset av edelløvskog.. Turen går blant historiske bygninger hentet inn fra hele Follo. Seiersten skanse er også et fantastisk og åpent friluftsområde. Skansen ble bygget som et forsvarsverk på slutten av attehundretallet, kun mobilisert to ganger. En gang i forbindelse med unionsoppløsningen og en gang i forbindelse med første verdenskrig.

1,3 km 0,5 timer

Kartutsnitt Trykk her

Turinfo Trykk her

Tur #7:                                                                        Seierstenmarka rundt

Seierstenmarka har en mengde innfallsporter. Vi nevner Follo museum, Veisvingbatteriet, Heer, Bergsvea, Belsjø, Hallangsveien, Nedredammen og Gylte hyttefelt. Den er et fristed for turgåere, trimmere og syklister. I videoen beskriver vi en rundtur som går innom en skanse, kunstige dammer, barskog og løvskog. Seierstenmarka lider av slitasje på deler av stinettet pga. bruken, men fortsatt er den Frogns viktigste nærturområde. Vil du imidlertid ha en rolig tur mer i pakt med naturen anbefaler vi et av våre andre turforslag.

5 km  1 time

Kartutsnitt Trykk her

Turinfo Trykk her

Tur #8:                                           Fjøseråsen rundt

Viktig nærturområde for folk på Holter og Skorkeberg. Opp mot toppen er det flotte utsiktpunkter og hele åsen er full av blåbær. Du vandrer også i et flott kulturlandskap med bugnende åkre og vakre gårder. Skogen består i stor grad av åpen furuskog iblandet granskog. Selve toppen ligger merkelig nok i Ås kommune.

 5 km  1,5 timer

Kartutsnitt Trykk her

Turinfo Trykk her
Tur # 9:                                                                      Follo museum - Holtfurua

Du starter fra Follo museums parkering og går gjennom Sierstenmarka. Fra Heer følger du lysløypa til Dammen. Mot Skyssrud går du i tett granskog. Videre går du inn i restene av Holtskogen, Frogns største sammenhngende skogsområde. Holt park er planlagt her, og dette er den direkte årsaken til dannelsen av Frognmarkas Venner.  Stien her går i ung løvskog, før du igjen kommer inn i stor granskog. Ved Tremannstenen følger du skiltet til Holtfurua. Åsen der furua står var tidligere Frogns mest kjente spillplass for storfugl. Nå er det et blåbær- og tyttebæreldorado.

14 km t/r  3,5 timer

Kartutsnitt Trykk her

Turinfo Trykk her

Tur #10:                                                            Frogn vgs - Stubberudtjernet

Det er fri parkering på Frogn vgs på ettermiddager og i helger. Gå ned forbi fotballbanen og langs Oppegårdstjernet. Følg skilting mot Stubberudtjernet.  Først kommer du til Breimåsan hvor Froen gård tidligere hadde torvindustri. Du passerer restene etter Bjerkebråten husmannsplass. Du kan legge turen nedom myrtjernene Limtjern og Køkle. Turen går for det meste i barskog med innnslag av løvskog. Turen ender til slutt ved Stubberudtjernet hvor det også er parkering.

11 km t/r 3,5 timer

Kartutsnitt Trykk her

Turinfo Trykk her

Tur #11:                                                                  Oppegårdstjernet rundt

Det er fri parkering på Frogn vgs på ettermiddager og i helger. Alternativt kan du parkere på Ottarsrud og starte turen der. Vi går ned forbi fotballbanen og ned til Oppegårdstjernet. Her er det bademuligheter og du kan fiske etter abbor og gjedde. Turen rundt tjernet går på fjell og i åpen furuskog med innslag av løvtrær og gran.

4 km  1,5 timer

Kartutsnitt Trykk her

Turinfo Trykk her

Tur #12:                                                                    Festningsmarsjen

Festningsmarsjen Oscarsborg
Frognmarkas Venner har gleden av å vise videoen "Festningsmarsjen Oscarsborg" med kommentarer. Dette er en historisk og kulturell reise i vårt nærområde. Du blir tatt med fra Heer skanse i øst, via 15 skanser og forsvarsverk, til Øvre toppbatteri på Håøya. Her får du krigshistorie i fredelig og idyllisk natur. Turen går i mai mnd hvert år.

12 km  7 timer

KartutsnittTrykk her

Turinfo Trykk her

Hjemme-side

Fin artikkel om Håøya

 

Tur #13:                                                                        Froen - Tjuvåsen - Bonn - Bråtan

Det er parkeringsmuligheter ved Frogn kirke. Følg skilting og gå forbi Badstudammen og videre langs hulveien ved Storemyr, over taket på Vassumtunnelen og ned Nymøllåsen. Her ligger Jomfruhammeren, og en tur opp til bygdeborgen Tjuvåsen er obligatorisk. I dette området lå også Frogns første industriområde med møller, tegleverk og sagbruk. Turen går videre til Fløyspjeld og Bonn, opp til husmannplassen østre Bråtan og videre forbi Rommerud til Frogn kirke.

7 km 2,5 timer

Kartutsnitt Trykk her

Turinfo Trykk her

Tur #14:                                                                      Stubberudtjernet - Holtfurua

Parker ved Stubberudtjernet parkering og følg skiltingen vestover. Turen går i noe furuskog og gammel granskog. Hold til høyre i første skiltede stidele. I neste stidele følger du skiltingen mot Holtfurua. Du går langs Fugleåsen sydover. Åsen vår tidligere Frogns mest kjente spillplass for storfugl. Nå er det bær og sopp som er fremtredende. Frognmarkas Venner håper imidlertid at vi igjen skal høre tiurens klukking her. Storfugl og orrfugl har sporadisk blitt observert her de siste årene.

2,5 km
1 time

Kartutsnitt Trykk her

Turinfo Trykk her

Tur #15:                                                                    Stubberudtjernet - Brevik

Parker ved Stubberudtjernet og gå gjennom skogen opp til Bøleråsen. Du går i barskog med stort innslag av furu. På Bøler passerer du BølerhyttA og kulturlandskapet på Bøler. Du følger Knardalsveien et stykke før du tar av mot Bølerhuken. Herfra går turen langs Knardalsåsen i et stort bærterreng. Du passerer en felspatgruve før du kommer til Dalsbanen og så Brevik. Det er parkeringsmuligheter på Brevik og muligheter for en forfriskende dukkert.

8,5 km t/r 2 timer

Kartutsnitt Trykk her

Turinfo Trykk her

Tur #16:                                                                      Stubberudtjernet - Furukollen

Parker ved Stubberudtjernet parkering og følg skiltingen vestover. Turen går i barskog. Hold til høyre i første skiltede stidele. I neste stidele følger du skiltingen mot Dalsmåsan og Stupinn. I bunnen av dalen passerer du Rørmyr. Her har arkeologer gjort ett av Norges viktigste steinalderfunn i 2016. Her krysser du Fv 82 og går bratt opp lia, følg skiltingen forbi husmannsplassen Tassebråten. Opp mot Furukollen blir skogen åpen og lys med store furutrær. Når du når toppen ser du Frogns siste branntårn. Mye bær og vilt i området.

10 km t/r
3 timer

Kartutsnitt Trykk her

Turinfo Trykk her

Tur #17:                                                                          Bonn - Brevik

Det er en liten parkeringsplass innerst i Bunnefjorden. Alternativt kan du parkere på Fløyspjeld. Følg skilting nordover mot Brevik. Følg jordkanten ved Mien og gå forbi isdammen nordøst for jordene. Opp mot vannskillet passerer du huldresteinen Siristolen. Gå videre nordover forbi Krams til du når Knardalsveien. Følg skilting sydvestover mot Bølerhuken. Fra Bølerhuken går du i barskog og et stort blåbærterreng. Midt på Knardalsåsen passerer du en åpen feltspatgruve. Du krysser Dalsbanen og når Brevik hvor det er parkeringsplass og bademuligheter.

10 km t/r
3 timer

Kartutsnitt Trykk her

Turinfo Trykk her

Tur #18:                                                                      Brevik brygge - Digerud brygge

Du kan parkere på Brevik brygge. Følg skilting mot Dalsmåsan og Digerud. Du kan velge å gå over Breviksletta eller Dalsbanen. Du passerer Dalshagan, Dalsmåsan med Mindas kafé og Saraåsen før du kommer til Linnebråte.  Her fortsetter turen mot Måren og Gulbjørnrud før du når Agnormåsan. Her er det bålplass og multer. Du passerer også restene etter en gammel husmannsplass i vestenden av myra. På turen videre vestover går du forbi Digerud grendestue og Digerudgårdene. Nå går veien bratt nedover forbi Hethulldammen og ned til Digerud brygge.

12 km
4 timer

Kartutsnitt Trykk her

Hjemme- side

Turinfo Trykk her

Film fra denne turen

Bilder

Tur #19:                                                                Digerud brygge - Brevik brygge

Her er det vanskelig å finne parkering. Du må lete deg frem langs veien. Turen starter på Hetthullbrygga, også kalt Digerud brygge. Du går forbi Hethulldammen og opp til Digerud grendestue. Du passerer Østskogen før du ankommer Agnormåsan. Herligger restene etter en gammel husmannsplass i vestenden av myra. Ute på måsan finner du en gapahuk med bålplass. Nå fortsetter turen mot Gulbjørnrud og Måren hvor det er grunnmursrester etter en husmannsplass. Videre passerer du Furukollen, Frogns høyeste fastlandspunkt. Du går forbi Linnebråte til Dalsmåsan med Saraåsen og Mindas kafé. Herfra kan du gå innom Glennemåsan på vei ned til Dalshagan, Frogns siste inntakte husmannsplass. Så går turen brattt ned til Dal, før du vandrer over Breviksletta til idylliske Brevik.

12 km
4 timer

Kartutsnitt Trykk her

Hjemme- side

Turinfo Trykk her

Film fra denne turen

Bilder

Tur #20:                                                                  Dalsmåsan rundt

Parker på Linnebråte parkering og følg skilting nordøstover mot Dalsmåsan. Du går i et flott kulturlandskap. Når du nærmer deg Dalsmåsan følger du skilting mot Saraåsen. Her ligger rester av en tysk radarstasjon fra 1943. Turen går så på østsiden av måsan. Ta en tur innom Mindas kafé for en rast i et luftig og vakkert myrlandskap. Gå rundt måsan til Glennemåsan, her ligger Frogns tre siste torvhytter. Herfra går turen tilbake til Linnebråte på vestsiden åv Dalsmåsan.

4,3 km
1 time

Kartutsnitt Trykk her

Turinfo Trykk her

Tur #21:                                                                        Linnebråte - Furukollen - Måren

Parker bilen på Linnebråte parkering. Nyt det lune og vakre kulturlandskapet, før skogsturen begynner. Gå 50 meter sydover og følg skilting mot Furukollen. Du går i stor granskog og det går bratt oppover. Mot toppen er det store innslag av furu. På toppen står Frogns siste branntårn. Utsikten er upåklagelig. Følg stien sydover, det er god utsiktspnkter og fint blåbærterreng. I sydenden av Furukollen føger du stien nordover til Måren, en gammel husmannsplass. Fra Måren går stien østover tilbake til Linnebråte.

3,5 km
2 timer

Kartutsnitt Trykk her

Turinfo Trykk her

Tur #22:                                                                Linnebråte - Stupinn

Parker på Linnebråte parkering og følg skilting mot Dalsmåsan. Følg stien inn på østsiden av måsan og hold mot Glennemåsan hvor Frogns tre siste torvhytter står. Her går du i luftige furumoer. Du passerer Myrvold og Slottet før du kommer til grunnmurrestene til Feierhytta. Her vandrer du i stor granskog. Mot Putten går du over en luftig furukolle. Du krysser Garderveien og går i barskog gjennom gårdene Nordre Garder, Skuterud og Gullerud før du krysser grensebekken Hasla og kommer til Stupinn. Dette var fattighus for Nordre Frogn og Nesodden. Nå er du i målområdet for Frogn på langs.

9,6 km t/r
2 timer

Kartutsnitt Trykk her

Turinfo Trykk her

Tur #23:                                                                  Digerud brygge - Sønderstø

Det er litt kronglete med parkering ved Digerud brygge, men det er muligheter å finne seg en plass. Du går opp Hethullveien forbi Hetulldammen, en kunstig isdam. Følg skilting mot Sønderstø, nå passerer du Nordre og Midtre Sønderstødam. Disse ble kunstig anlagt av Axel Wiborg på 1800-tallet. Ved Søndre Sønderstødam tar du veien ned Islia og kommer til en trivelig sandstrand i Sønderstøbukta. Her står også grunnmuren etter is-huset. Gode muligheter for en dukkert for så å fortsette sydover langs kyststien.

5 km t/r
1,5 timer

Kartutsnitt Trykk her

Turinfo Trykk her

Tur #24:                                                                Kyststi Sønderstø/Marikova

Parker ved Sommerbutikken på Marikova og følg kyststimerkene nord- og vestover. Ta av og gå på nordsiden av Marikovadammen. Nå går det bratt nedover mot Søndestøbukta. Her går stien på svaberg og småstrender sydover forbi Solvik, Marikova, Revjeodden og til Båtstø. Her tar du veien opp forbi Båtstødammen og følger Langebåtveien opp til Sommerbutikken.

4 km
1 time

Karutsnitt Trykk her

Turinfo Trykk her

Tur #25:                                                    Kutråkket

Du kan parkere på Fjøsets egen parkeringsplass etter avtale med Toril Weiskopf. Det er også parkeringsmuligheter ved busstoppet ved Øvre Knardal. Hele stien er arrangert med plakater, historier og sagn.   Den krongler seg sydover og passerer restene etter husmannsplassen Krams. Turen har også et flott usiktspunkt med bord og benker, utsikten er nydelig og en ser milevis østover. Her kan du nyte nistepakken før du går bratt ned til Øvre Enga. Her er det lov å krysse jordet østover. Ta deretter nordover, på vannskillet er det skiltet til Siristolen som er turens endepunkt.

3 km t/r
1,5 time

Kartutsnitt Trykk her

Turinfo Trykk her

Tur #26:                                 Håøya på langs

Du kan starte turen fra nord på Håøya eller syd. Starter du syd kan du starte fra Geitstranda eller Ormeleinskaia. Vi starter fra kaia. Følg Ormeleina der den slynger seg oppover. På første platå ligger Haubitzbatteriet og Retterstedet. Videre oppover passerer du inskripsjoner i fjellet fra to konger. Neste stopp er Nedre og Øvre toppbatteri. Du passerer toppen av øya, her stod det tidligere en brannvete. Veien nordover går i barskog. Du passerer Prippertmyra før du kommer til Mellomøya. Herfra går det vei over til Dragsund og Rist. og Nordbukta.

7,2 km
2 timer

Kartutsnitt Trykk her

NRK video fra Håøya

 

Turinfo Trykk her

Fin artikkel om Håøya

Tur #27:                             Kloa - Retterstedet

Du kan starte turen fra Ormeleinskaia eller Geitstranda.    På sistnevnte kan du ankre opp eller dra Kajakken på land. Gå sydøstover og oppover til du treffer fjellveggen.          Gå langs denne sydover til du treffer et skar. Følg skaret oppover, om det er delvis steinsatte trinn så er du på rett vei. Følg denne oppover til første stidele. Der tar du nordover. Denne stien tar deg rett opp mot Retterstedet. Fra Retterstedet er det enkel tilgang til krypskytterbua og de andre forsvarsanleggene. Ta en titt på video og kart for mer informasjon.

3 km t/r
1,5 timer

Kartutsnitt Trykk her

Turinfo Trykk her

Fin artikkel om Håøya

Tur #28:                                                                    Håøya - Høilandhula

Du kan ankre opp i Dreggebukta eller gå opp fra Svanehalsen. Sjekk med Ruter om båt til Håøya. Ta en titt på turinfoen, der ligger det beste kartutsnittet for turen.     Vi starter turen fra Dreggebukta. Gå oppover og østover slik kartet i videoen viser. Hula ligger som snytt ut av en røverroman, med full oversikt over Vestfjorden og Hurumlandet. Om historien taler sant, skal restene fra Ole Høiland sitt ran av Norges bank i 1835 være gjemt på Håøya.

1,4 km t/r
1 time

Kartutsnitt Trykk her

Turinfo Trykk her

Fin artikkel om Håøya

Tur #29:                   Kyststi Håøya nord

Vi starter ved Dragsund og følger stien på østsiden av øya til Kjøkkenbukta. Her holder mange av husene fra Haaøen sprengstoffindustrier stand. Ta riveien over til Svanehalsen og brygga, og så nordover. Vi passerer Kruttmølla og flere andre bygninger. Håøya Naturverksted selger geiteprodukter her om sommeren. Du går i edelløvskog og på åpne furukoller. Gå videre mot nord og forbi Dragsund. Nå er du på Rist og passerer en isdam og en gravhaug fra bronsealderen. Seks nordmenn ble henrettet her under andre verdenskrig, gravene er ikke funnet. Turen ender i Nordbukta. Her kan du ta en forfriskende dukkert.

4 km
1 time

Kartutsnitt Trykk her

NRK video fra Håøya

Turinfo Trykk her

Fin artikkel om Håøya

Tur #30:                                                  Frogn på Langs

Turen går gjennom vekslende skog og kulturlandskap via historiske plasser i Frogn, og er en fin mulighet til å gjøre seg kjent i vår flotte kommune. Det blir servert drikke fra fem mellomstasjonene. Vi anbefaler likevel at du tar med egen drikke og matpakke, det blir mange kilometer for dem som vil gå hele turen. Det er som nevnt en åpen klasse for dem som vil løpe på tid. Det er ingen premiering ut over deltakermerke og marsjmerke. De som løper, bør ta med tørt skifte, dette merkes i sekker og kjøres fra Ramme til Stupinn.

28 km
6 timer

Kartutsnitt Trykk her

Hjemme- side

Turinfo Trykk her

Bilder

 

Tur #30:                                                Frogn på Langs film (2)

Turen går gjennom vekslende skog og kulturlandskap via historiske plasser i Frogn, og er en fin mulighet til å gjøre seg kjent i vår flotte kommune. Det blir servert drikke fra fem mellomstasjonene. Vi anbefaler likevel at du tar med egen drikke og matpakke, det blir mange kilometer for dem som vil gå hele turen. Det er som nevnt en åpen klasse for dem som vil løpe på tid. Det er ingen premiering ut over deltakermerke og marsjmerke. De som løper, bør ta med tørt skifte, dette merkes i sekker og kjøres fra Ramme til Stupinn.

28 km
6 timer

Kartutsnitt Trykk her

Hjemme- side

Turinfo Trykk her

Bilder

 

   

Skitur:                                                 Stubberudtjernet - Mindas kafé 

NB! Fin tur i vår re-etablerte løype/sti mellom Midtre og Nordre Frogn. 16 km tur retur. Både filmen og skituren anbefales for å gjøre seg kjent i vår flotte kommune. Flott skitur i et vekslende og unikt barskogterreng.

 

   

Frogn på langs på ski m/komentarer

NB! 27 km lang tur gjonnom Frogn kommune. Mye historie er lagt inn i filmens komentarer. Både filmen og skituren anbefales for å gjøre seg kjent i vår flotte kommune. Flott skitur i et vekslende og unikt barskogterreng. Både filmen og skituren anbefales.

Kartutsnitt Trykk her Hjemmeside
Frognmarkas Venner har lånt bilder på nett av : Kåre Øien, Verneforeningen gamle Drøbak, Wikipeia, Digitalmuséet, WWW samt eget arkiv.
Vinterløyper med kart og bilder for Frogn
 
Legg Frognkartet vinter inn på din smarttelefon og ha kartet i lomma: Trykk på koblingen over og legg websiden inn som favoritt. Velg "legg til på start/hjemskjerm" da får du den som en egen applikasjon.
 
Dynamisk kart for Frogn, fungerer med Google crome nettleser

Vinter

Frogn sørmark

Håøya Fottur

Frogn nordmark Fottur
 1. Froen-Tjuåsen-Fløyspjel-Bonn-Frogn kirke
 2. Måna-Oppegårdtjernet-Kalfausen-Breimosen-Limtjern-Krøkle-Stubberudtjern
 3. Holtskogen
Røis og sydover Fottur
 1. Røis-Solbergbekken-Lystad-Ramme gård-Solbergstrand-Kjeppstad
Sykkeltur
 1. Seiersten-Holt-Økern-Bakker-Korsegården-Seiersten Langtur 25 km, Asfaltvei og skogsvei.
 2. Seiersten-Gylte-Holt-Økern-Heer-Seiersten Middels tur 15 km, Asfaltvei og skogsvei.
 3. Seiersten-Gylte-Halangen-Heer-Seiersten Kort tur 8 km, Asfaltvei
Kart over Frogn

  Frogn, dynamisk skikart med avstander, historikk og bilder

  Nærturer test

Parkeringsmuligheter i Frogn for fot og skitur
 1. Røis 50 plasser, sommer og vinter
 2. Museet 50 plasser sommer og vinter
 3. Frogn videregående, 100 plasser ettermiddag hverdager, helg sommer og vinter
 4. Pendlerparker ved Frogn vgs.
 5. Seiersten mange plasser sommer og vinter
 6. Stubberudtjernet, 15 plasser sommer og vinter
 7. Lindebråte 9 plasser sommer og vinter
 8. Dalsbanen plasser sommer og vinter
 9. Bilitt noen plasser i helgen sommer og vinter
 10. Bakker bru 8 plasser Vinter
 11. Golfbanen 100 plasser vinter
 12. Høyås 20 plasser sommer og vinter
 13. Ottarsrud 10 plasser sommer og vinter
 14. Klommestein noen plasser sommer og vinter
 15. Frogn kirke 50 plasser sommer og vinter
Andre kart
 1. Gode elektroniske kart for hele Norge. Trykk her og planlegg din egen tur!
 
Vanskelighetsgrad
Lett
Moderat
Vanskelig
Forflytningshemmede

Utplasserte skilt m/stolpe, markering i video. Her er stien merket ryddet og skiltet. Det gir en kanalisert bruk av marka, til beste for natur, vilt, turgåere og grunneiere.

Skiltstolpe med skilt, stien er merket og ryddet (blåmerket)

 

Markering i video. Her går det hovedsti, men den er ikke merket eller skiltet pga. manglende stiryddeavtale med grunneier. Hold deg på hovedstien da får natur og vilt fred å ro utenfor stien og grunneiere slipper å få folk ut i plantefelt, på tunet eller ut i dyrka mark.

Mangler skiltstolpe med skilt, stien er umerket.

 

Karttavle utplassert, markering i video

 

 
  Nesoddmarkas venner turbeskrivelser  
  Vestby forum for natur og frilftsliv  
Turbok for Frogn (2015)
Både turkart og turbok kan kjøpes på: Sport1, Drøbak City, Matkroken, Meny, Sykkelboden, Ås Libris  
Turkart (2013)
Ny turbok for Follo (2016)
Boka selges fra alle bokhandlere i Follo og beskriver 50 fotturer i Frogn, Nesodden, Ås og Vestby.
 
DFI Ski værstasjon Fungerer ikke på Google chrome, velg en annen nettleser!
yr.no: Værvarsel for Søndre Øyrud