Tursamarbeid med Frivilligsentralen

Frognmarkas Venner samarbeider med Frivilligsentralen om dagsturer på onsdager vår og høst. Turledere er Veronica Hove/Frivilligsentralen og Grete Tanberg/Frognmarkas Venner. Turene har varierende lengde og vanskelighetsgrad, og etappene legges til Frogn og omegn. Turene er populære, så vær ute i god tid med påmelding.

For alle turene gjelder:
Ta med mat og drikke.
Husk godt skotøy.

Påmelding mobil: 99530438 eller mail: veronica.hove@online.no


Turer høst 2019 – del 1

PDF dokument høstens turer del 1, kan lastes ned her

4. september: Kyststien på Hurum – Østnestangen
Felleskjøring fra Rema kl.10.30 til Tofte. Båten til Roald Amundsen Maud ligger ved Sagene der turen starter. Turen til fyret på Østnestangen er i partier krevende og bratt. Fra fyret går vi til Sandbukta med utsikt sydover der vi spiser og evn tar en svøm. På turen tilbake til bilene går vi på en skogsti. Gåtid: 2 ½ timer

11 september: Kyststien fra Sønderstøa
Felleskjøring fra gamle Rema 10.30 til Søndre Hallangen Gård. Vi går til Sønderstøa, og derfra går vi kyststien til Sandbukta (litt krevende et par steder) og tilbake gjennom skogen til Søndre Hallangen Gård. Gåtid: 3 timer

25 september: Røis til Rammebråten og Munchs hjem
Felleskjøring fra Rema 10.30 til Røis. Vi går til Kjeppestad og videre til Rammebråten der vi raster på klippene der Munch malte mange av sine badebilder. Hjemturen over Vadbrua ved Solbergelven, øvre Kroksrud og tilbake til Røis. Gåtid: 3 timer

9 oktober: Stubberudtjernrunden
Felleskjøring fra Rema kl.10.30 til P plassen ved Stubberudtjernet. Vi går til Steinhuk over Holt til Skyssrud og derfra over Tremannsteinen til Stubberud. Gåtid: 2 ½ timer

De tre siste turene: 23 oktober, 6 november og 20 november


ANDRE TURFORSLAG
Frogn på langsKyst til kystTurer i Frogn: Søndre FrognMidtre FrognNordre FrognHåøyaKystkulturstierVinterturer (Eget punkt i hovedmenyen)║ Festningsmarsjen Oscarsborg