Styret i FV

E-post: redd@frognmarka.no

Leder Øystein Giertsen Jerpefaret 20b, 1447 46286047
Medlemmer Gudny Okkenhaug Skansev. 18, 1445 Heer 95014159
Kjell Wærnhus Galbyv. 167, 1540Vestby 90111547
Tor Lunder Åmålv. 44, 1447 Drøbak 91628172
Grete Weydahl Furuv., 1443 Drøbak 45217907
Trygve Almøy Klommesteinv. 52, 1449 Drøbak 95141344
Siv Skjøthaug Persv. 14, 1445 Drøbak 93480323
Trygve Gulliksen Husvikv. 11, 1443 Drøbak 64931009
Kasserer Elisabeth Stensrud Horgenv. 23, 1449 Drøbak 46847862
Varamedl. Kine Halvorsen Thoren Brevikv. 65, 1455 Nordre Frogn 41278936
Tore Rygh Seierstenv. 4, 1440 Drøbak 95243055
Bjørn Larsen Konvallv. 11A, 1443 Drøbak 95168819
Margret Kirkhorn Vestre Åslund 33, 1445 Drøbak 91607392