Kontakt oss

Frogn markas Venner
Postboks 171, 1441 Drøbak
E-post: redd@frognmarka.no

Leder Øystein Giertsen Jerpefaret 20b, 1447 Drøbak 46286047
Medlemmer
Tor Johannessen Museumsv. 1, 1443 Drøbak 97405622
Bjørn Larsen Konvallv. 11A, 1443 Drøbak 95168819
Trygve Almøy Østre Torp, Klommesteinv. 52, 1449 Drøbak 95141344
Gudny Okkenhaug Skansev. 18, 1445 Heer 95014159
Alison Arentz Schetne Chalmers vei 6, 1440 Drøbak 99489809
Kjell Wærnhus Vernhus, 1540 Vestby 90111547
Terje Lund Solveien 1, 1443 Drøbak 94056104
Varamedlemmer
Arve Halstvedt Bringebærhagen 14 B,
1448 Drøbak
97984212
Liv Vogt Strandv. 11, 1444 Drøbak 90887029
Sverre Samsing Ellev. 49, 1444 Drøbak 95793723
Bente Larsen Kjøyakollv. 10,
1455 Nordre Frogn
90746036
Kasserer Elisabeth Stensrud Horgenv. 23, 1449 Drøbak 46847862