Kontakt oss

Frogn markas Venner
Postboks 171, 1441 Drøbak
E-post: redd@frognmarka.no

Varamedlemmer

Leder Øystein Giertsen 46286047
Medlemmer
Tor Johannessen
Bjørn Larsen
Stig Ermesjø
Trine Christensen
Knut Hove
Kjell Wærnhus
Terje Lund
Varamedlemmer
Arve Halstvedt
Liv Vogt
Sverre Samsing
Gudny Okkenhaug