Google
Forsiden
Fe
Fellesdugnad #1//4
Vedhogst Mindas kafé
Fellesdugnad #2 18/4-17
Klopp ved Østre Bråtan
 
Fellesdugnad #3 23/4-17
Vadbru Solbergelva nye brokar

 
Fellesdugnad #4 24/5-17
Benker Mindas kafé
 
Fellesdugnad #5
Skilt og karttavler 2017, 35 nye skilt. Totalt 16 karttavler og infoskilt er satt opp nye eller byttet ut
 
Fellesdugnad #6 17/9
Tre nye benker i Seierstenmarka 16/9-17, her Øvredammen
 
Utbedring Stubberudtjernet parkering og oppsetting av karttavler og infoskilt 2017
 
fellesdugnad #7
Utskifting av råtten klopp ved Øvredammen 22/9-17
 
fellesdugnad #8
Utskifting av råtten klopp ved Øvre Kjeppestaddam 7/10-17
 
fellesdugnad #9
Installering av syrefast grill på Mindas kafé
 
Fellesdugnad 10 14/12-17
Oppsetting av kartavler og 24 stiskilt
Søknader og Budsjett Stiprosjekt 2017 "Oppgradering"
Fullførte prosjekter 2017
Innvilgede Søknader for 2017
Frogn på langs
31 000 kr 
Fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen, Oppgradering av skilt i Frogn
39 000 kr
Akerhus Fylkeskommune, Ny turmarsj fra Kyst til Kyst
8 200 kr
Frogn kommune utbedring av Stubberud parkering
104 000 kr
Frogn kommune karttavler og klopp forflytningshemmede
14 000 kr
Tidligere års stiprosjekter
2016, klikk her.
2015, klikk her.
Timeliste for stigrupper, dugnader og "Frogn på langs"
Gruppe #1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 + fellesdugnader per 14/12 =1750 timer omregnet i kronebeløp 525 000kr
14.12.2017 = 1750 timer
 
Økonomi og søknader: Gudny Okkenhaug, Koordinator: Trygve Gulliksen
Kjernegruppe for bygningsmessige saker: Morten Hansen, Steinar Sneis, Trygve Gulliksen & Jon Weydahl. Meld interesse for dugnad ved å kontakte Trygve Gulliksen : trygve @frognmarka.no eller ring 41541779 / 64931009.
1. Merking og rydding kan gruppene utføre på eget initiativ i henhold til blåmerka stier og rødmerka løyper. Merking og rydding utføres i henhold til retningslinjene i håndboka, og egne retningslinjer. Vi har ikke avtale for Nedre Solberg, Holt eller Kolstad.
2. Større dugnader og prosjekter vil bli organisert. Mindre arbeider av bygningsmessig art som skilting, klopper og karttavler vil kunne utføres ved at en fra stigruppa tar initiativ og får med en fra kjernegruppa.

3. Ved sluttført arbeid, gi melding til trygve @frognmarka.no eller ring 41541779 / 64931009
Kapital oversikt Stigruppa 2017
Økonomi 2016
bevilget
Innvilgede søknader til stier  
Skilt 39 000
Biloppstilling 104 000
Karttavler 14 000
   
Totalt 157 000 kr
   
   
Kapital behov
   
  157 000 kr
   
   
   
   
   
 
Kulturminnesøk: Her kan du skrolle, dra og klikke.
Se eiendom: Skriv inn gårdsnavn, skroll, dra og klikk.
 

 

Ta en tur og bli kjent i Frogn   Her kan du bidra!   Her kan du tegne medlemskap