Film
Fra kyst til kyst i Frogn 2017
Fly "Fra kyst til kyst i Frogn"

Test-tur Kyst til kyst 2016
Glennemåsan torvskjærerprosjekt
 
 
 
 
 
Foto fremvisninger og reportasjer

Billed/video fremviser Fesingsmarsjen

2014-2017

 
2016
2017
2018