Holt Furua
Bjerkebråten
Husmannsplass Ruin
Kalfausen
Utskrift og info
1. Kartutskrift m/turinformasjon
2. Lokalhistorie fra Frogn
3. Frogn Gårdshistorie
Parkering Frogn videregående, Ottarsrud
Kjøp av turkart, utgitt i 2009. Kartet koster 125 kr og fåes kjøpt på følgende steder:

Notabene og G-sport på Drøbak City Ege Bokhandel Drøbak. Ramme Gård

Merking av stier og historisk kartlegging er gjort i regi av Frognmarkas Venner, Skiforeningen, DFI Ski, Skaubygda IL og Frogn Historielag . Kilder: Frogn Gårds historie, Wikipedia, Nasjonale festningsverk og lokale personer.

Før pilen over understrekede navn!
Oppegårdstjernet
Husmannsplassen Rørmyr
Krøkle
Holt Park
Frogn videregående skole
Steingjerde
Holt Gård
Limtjern
Stubberudtjern
Breimosen